Vandaag is het bestuur bij elkaar om over het Driejarig Operationeel Plan te praten.
Welke strategische keuzes maken we voor de komende 3 jaren? In de vorige DOP stonden de volgende 5 onderwerpen: 1) Laten zien,
2) Aanschuiven, 3) Registreren, 4) Borgen, 5) Mogelijk maken. Wat gaat het nu worden?

Helaas was Jan niet in staat om de vergadering fysiek bij te wonen, maar ZOOM is geduldig!

DOP vergadering

Het bestuur aan het werk