De werkzaamheden aan de kademuren in Ossenzijl zijn afgerond en op 1 april 2023 is de doorvaart feestelijk heropend.

Ossenzijl is de noordelijke toegangspoort van het prachtige vaargebied in de Kop van Overijssel. Zie Bokkepoot 241 p. 9 e.v. Ook is het onderdeel van een route ‘binnendoor’ tussen Friesland en zuidelijker provincies.

In mei 2019 berichtten wij dat als gevolg van het instorten van een kademuur herstelwerkzaamheden nodig waren. Hierbij was de doorvaart door Ossenzijl bij de brug beperkt tot schepen van maximaal 20 m. lang en 4,5 m. breed. Dit werd ook vermeld in Bokkepoot 242 en sindsdien houdt een attente medewerker van de Inspectie Scheepvaart Provincie Overijssel de LVBHB op de hoogte van de vorderingen. Deze winter is de Ossenzijlersloot zelfs enige tijd helemaal afgesloten, maar nu is de doorvaart weer helemaal als vanouds en de wachtsteiger is aanzienlijk verlengd.

Tip: dit soort informatie is tegenwoordig eenvoudig terug te vinden en via vaarweginformatie.nl. Onder ‘Vaarwegen en Objecten’ vind je daar een interactieve kaart waar je per route en object gedetailleerde en actuele informatie kan vinden. Via een account op “Mijn vaarweginfo” kan je zelfs gefilterde informatie instellen.