Digitale waterkaarten

Digitale waterkaarten.

Van het project AIS-ECDIS maken ook digitale waterkaarten deel uit.
Deze zijn er in diverse varianten, en zeker als je er tot nu toe weinig mee te maken hebt gehad, is het lastig door de bomen het bos te ontwaren.

Vandaar hier een pagina met wat meer informatie over digitale waterkaarten. Voor degenen onder ons die alleen snel de waterkaarten zelf zoeken volgen nu een paar links die snel het gewenste resultaat opleveren. Verderop op deze pagina vind je wat meer informatie over welke soorten kaarten er zijn.

OpenCPN, het programma dat we verder uitdiepen in ons project, kan overweg met een behoorlijk aantal verschillende soorten kaarten.
Hieronder vallen onder andere de vectorkaarten van Rijkswaterstaat en de zogenaamde bitmap-kaarten van Open Seamap.

ENC’s van Rijkswaterstaat.

De pagina van Rijkswaterstaat met links naar de zogenaamde ENC’s (Electronic Navigational Charts) is http://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/infra/enc. Je kan hier alle up-to-date kaarten in een bestand downloaden die Rijkswaterstaat op dit moment beschikbaar heeft van Nederland.

Let wel….. dit is geen dekkende kaart. Rijkswaterstaat is wel doende het dekkingsgebied uit te breiden maar als je op wat kleinere wateren vaart kunnen onderstaande kaarten van Open Seamap uitkomst bieden. Deze dekken wel heel Nederland. Ze zijn weliswaar van 2011 maar er zijn nieuwe in ontwikkeling en mogelijk binnenkort ook te downloaden.

Kaarten van Open Seamap.

De “start” voor de kaarten van Open Seamap van Nederland vind je op: http://map.openseamap.org/?zoom=8&lat=52&lon=5&layers=BFTFFFTTFTF0FFFFFFFF

Hier klik je dan op de gewenste kaart, selecteert in het downloadvakje (waar dan de naam staat van de kaart die je hebt geselecteerd) kap uit het lijstje en klikt op download. Je wordt dan doorverwezen naar de Sourceforge-site en de download van die specifieke kaart begint dan na enkele seconden.

Nadeel is dat je zo wel even bezig bent met het downloaden van heel Nederland (of andere kaarten die je wilt hebben) maar je hebt dan wel Nederland helemaal dekkend en dat bieden de ENC’s van Rijkswaterstaat nog niet.

Uitleg over verschillende kaarten.

Grofweg kan je alle kaarten opdelen in twee groepen. Er zijn zogenaamde vectorkaarten en bitmapkaarten.

Vectorkaarten
Vectorkaarten zijn kaarten waarbij de informatie opgeslagen is als vectoren. Dit zijn lijn(stukken) die in een coördinatenstelsel bijvoorbeeld een kademuur weergeven. Het grote voordeel van vectorkaarten is, dat je er eindeloos op kunt blijven inzoomen zonder kwaliteitsverlies.
Je kan bij wijze van spreke inzoomen tot je een meerpaalkop beeldvullend in beeld hebt en dan nog zijn de randen van de meerpaalkop scherp.
Nadeel is dat als de kaart op het scherm opgebouwd moet worden, feitelijk ook alle kleinste onderdelen “zichtbaar” zijn. Dus als je heel Nederland in beeld zou hebben, en “dus” ook bij wijze van spreke alle meerpaalkoppen, vergt dit heel veel werk van de computer om alle onderdeeltjes op het scherm “te tekenen”.
Om die reden is het zo dat bij het weergeven van vectorkaarten ook niet direct ALLES wordt weergegeven maar slechts het deel dat zinvol is. Als heel Nederland weergegeven wordt (overzichtskaart) zullen dus niet alle details weergegeven worden maar b.v. alleen de grote vlakken water. De rest wordt “weggelaten” tot je verder inzoomt. Deze selectieve weergave kost wederom behoorlijk wat intelligent “rekenwerk” van de computer.
Vectorkaarten vragen derhalve vaak nogal wat van de computerhardware die gebruikt wordt.
De ENC’s van Rijkswaterstaat zijn van dit soort vectorkaarten. Je kan er feitelijk onbeperkt op inzoomen maar het kan wel behoorlijk wat extra rekenkracht vragen van de computer die ze moet weergeven.

Bitmapkaarten
Bitmapkaarten zijn kaarten waarbij de informatie opgeslagen in puntjes. Elk object is dus ook opgeslagen als een beperkte hoeveelheid puntjes. Als een meerpaalkop van zeg 30×30 cm dus al zichtbaar is in een dergelijke kaart dan zal dat b.v. beperkt zijn tot een beperkt aantal punten (bijvoorbeeld 4×4 punten). Zoom je in op een dergelijke kaart dan zie je maximaal die 16 beeldpunten en niet meer.
Zoom je uit dan kan de computer echter ook heel eenvoudig, daar waar nodig, beeldpunten weglaten omdat het niet meer zinvol is ze weer te geven. Voor computers is dat weglaten heel simpel en vergt dus ook nauwelijks rekenkracht.