Digitale waterkaarten

Digitale waterkaarten

Van het project AIS-ECDIS maken ook digitale waterkaarten deel uit. Deze zijn er in diverse varianten, en zeker als je er tot nu toe weinig mee te maken hebt gehad, is het lastig door de bomen het bos te ontwaren. Vandaar hier een pagina met wat meer informatie over digitale waterkaarten. Voor degenen onder ons die alleen snel de waterkaarten zelf zoeken volgen nu een paar links die snel het gewenste resultaat opleveren. Verderop op deze pagina vind je wat meer informatie over welke soorten kaarten er zijn.

OpenCPN, het programma dat we verder uitdiepen in ons project, kan overweg met een behoorlijk aantal verschillende soorten kaarten. Hieronder vallen onder andere de vectorkaarten van Rijkswaterstaat en de zogenaamde bitmap- of rasterkaarten van Open waterkaart.

ENC’s van Rijkswaterstaat.

De pagina van Rijkswaterstaat met links naar de zogenaamde ENC’s (Electronic Navigational Charts) is http://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/infra/enc. Je kan hier alle up-to-date kaarten in een bestand downloaden die Rijkswaterstaat op dit moment beschikbaar heeft van Nederland.

Let wel….. dit is geen dekkende kaart. Rijkswaterstaat is wel doende het dekkingsgebied uit te breiden maar als je op wat kleinere wateren vaart, waar Rijkswaterstaat vermoedelijk nooit dekking zal geven, kunnen de gratis basiskaarten van Open waterkaart uitkomst bieden. Deze kaarten zijn gebaseerd op actuele gegevens vanuit het Open Streetmap project en dekken wel heel Nederland. Ook een groeiend aantal omliggende landen kan je via deze site downloaden.
Op deze site vindt je tevens uitleg hoe je die kaarten kunt opnemen in OpenCPN.

Uitleg over verschillende kaarten.

Grofweg kan je alle kaarten opdelen in twee groepen. Er zijn zogenaamde vectorkaarten en bitmap- of rasterkaarten.

Vectorkaarten
Vectorkaarten zijn kaarten waarbij de informatie opgeslagen is als vectoren. Dit zijn lijn(stukken) die in een coördinatenstelsel bijvoorbeeld een kademuur weergeven. Het grote voordeel van vectorkaarten is, dat je er eindeloos op kunt blijven inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Je kan bij wijze van spreke inzoomen tot je een meerpaalkop beeldvullend in beeld hebt en dan nog zijn de randen van de meerpaalkop scherp. Nadeel is dat als de kaart op het scherm opgebouwd moet worden, feitelijk ook alle kleinste onderdelen “zichtbaar” zijn. Dus als je heel Nederland in beeld zou hebben, en “dus” ook bij wijze van spreke alle meerpaalkoppen, vergt dit heel veel werk van de computer om alle onderdeeltjes op het scherm “te tekenen”.

Om die reden is het zo dat bij het weergeven van vectorkaarten ook niet direct ALLES wordt weergegeven maar slechts het deel dat zinvol is. Als heel Nederland weergegeven wordt (overzichtskaart) zullen dus niet alle details weergegeven worden maar b.v. alleen de grote vlakken water. De rest wordt “weggelaten” tot je verder inzoomt. Deze selectieve weergave kost wederom behoorlijk wat intelligent “rekenwerk” van de computer. Vectorkaarten vragen derhalve vaak nogal wat van de computerhardware die gebruikt wordt. De ENC’s van Rijkswaterstaat zijn van dit soort vectorkaarten. Je kan er feitelijk onbeperkt op inzoomen maar het kan wel behoorlijk wat extra rekenkracht vragen van de computer die ze moet weergeven.

Bitmap- of rasterkaarten
Bitmap- of rasterkaarten zijn kaarten waarbij de informatie opgeslagen in puntjes. Elk object is dus ook opgeslagen als een beperkte hoeveelheid puntjes. Als een meerpaalkop van zeg 30×30 cm zichtbaar is in een dergelijke kaart dan zal dat b.v. beperkt zijn tot een beperkt aantal punten (bijvoorbeeld 4×4 punten). Zoom je in op een dergelijke kaart dan zie je maximaal die 16 beeldpunten en niet meer. Zoom je uit dan kan de computer echter ook heel eenvoudig, daar waar nodig, beeldpunten weglaten omdat het niet meer zinvol is ze weer te geven. Voor computers is dat weglaten heel simpel en vergt dus ook nauwelijks rekenkracht.