Goed nieuws uit Den Haag: de vergunning voor de opening is verleend. Basis voor de vergunning is een uitgebreid veiligheidsplan dat de nodige moeite heeft gekost om geaccepteerd te krijgen.