Zoals al gemeld is het niet gelukt vanuit de politiek iemand bereid te vinden om het Jubileumboek in ontvangst te nemen. Blijkbaar is heel politiek Den Haag erg druk met de Wilde(rse) plannen in het nieuwe coalitie-akkoord……

Maar geen nood: we hebben Ria Geluk (voorzitter Platform Maritiem Erfgoed Zeeland) bereid gevonden om het boek in ontvangst te nemen. Daarmee is meteen de brug geslagen naar de start van de ErfgoedTour in Middelburg en Ria kan bogen op een grote inhoudelijke kennis van Varend Erfgoed. Een prachtige combinatie die anders niet gelukt zou zijn!