Jan Sepp heeft het tweede van drie artikelen over de scheepswerven van Boele gepubliceerd op zijn website.

Het artikel beschrijft hoe, na de splitsing van de werf van P. en C. Boele in Slikkerveer in 1871, Pieter Boele alleen verder ging onder de nieuwe naam P. Boele Pzn. Zijn werf ontwikkelde zich voorspoedig, hij was een “snelle” bouwer in een tijd die om snelheid vroeg. In 1887 overleed Pieter, daarna zetten zijn zoons Maarten Pieter en Pieter Cornelis Boele de werf voort. Van alle schepen die op de werf gebouwd zijn (en dat zijn er 633 tussen 1871 en 1930) is misschien wel de beroemdste de sleepboot WACHT AM RHEIN VIII. Niet zozeer door roemruchte daden als sleepboot, maar omdat hij rond 1970 is gerestaureerd en thans nog steeds vaart als PIETER BOELE.

Op de foto: Maarten Pieter en Pieter Cornelis Boele met hun voormannen op de werf in Slikkerveer rond 1895.

De werf in Slikkerveer werd te klein, er was geen ruimte om reparaties uit te voeren. Daarom richtten de broers Boele samen met hun zwager, Arie den Ouden, in 1896 een tweede werf op in Bolnes, een paar kilometer meer naar het westen. Den Ouden was directeur van de scheepswerf Gebroeders Pot en de nieuwe werf ging firma Boele en Pot heten. Deze werf was bedoeld als reparatiewerf, maar binnen de kortste keren werd ook daar nieuwbouw uitgevoerd.

De omstandigheden waren in 1915 zodanig veranderd dat het toen zinvol was om de twee werven van Boele (die in Slikkerveer en die in Bolnes) samen te voegen tot één Naamloze Vennootschap. De naam van het bedrijf veranderde in N.V. Boele’s Scheepswerven en Machinefabriek.

Een kleine primeur: er was nòg een broer die in de scheepsbouw zat: Engel Boele in Alblasserdam, waarvan we tot nu toe aannamen dat hij molenmaker was. Maar Engel, en later zijn zoon, noemden zichzelf wel degelijk scheepmakers. Hun werf ging echter in 1883 failliet. Ook toen was succes in de scheepsbouw niet vanzelfsprekend!

Het derde artikel zal het wel en wee van de werf na 1915 volgen. Het eerste artikel over de werven Boele is natuurlijk ook nog steeds te lezen.