Contact

Het Historisch Bedrijfsvaartuig is de gebruiksnaam van de LVBHB. De Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig stelt zich ten doel: “het behoud van historische bedrijfsvaartuigen waarmee oorspronkelijk op de Nederlandse wateren enig bedrijf is uitgeoefend en waarvan het karakter overwegend bewaard is gebleven, alsmede het in stand houden van de ambachten die hierbij betrokken zijn geweest.” De LVBHB is aangesloten bij de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN).

Postadres

Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig
Postbus 2004
1000 CA Amsterdam

KvK nummer: 33306090

Contact

Wat? Wie/waar?
Secretariaat Rogier Fernhout
secretaris@lvbhb.nl
Ledenadministratie ledenadmin@lvbhb.nl
Penningmeester Hans Kok
penningmeester@lvbhb.nl
ING-(bank)rekening 617905
tnv Penningmeester LVBHB
IBAN: NL38 INGB 0000617905
BIC: INGBNL2A
Financiële administratie Jan Marijt, fin@lvbhb.nl
Jeugd
Hans Kok, jeugd@lvbhb.nl
Redactie Bokkepoot bokkepoot@lvbhb.nl
Webredactie
(inhoud van de website)
webredactie@lvbhb.nl
Vragen over BHS of Schepengalerij dba@lvbhb.nl
Website www.lvbhb.nl
Social media
Contactadres social media socialmedia@lvbhb.nl
Vragen over specifieke onderwerpen Kijk svp bij Vereniging > Werkgroepen of u de betreffende werkgroep en contactadres kunt vinden.