Bokkepoot 249 is uit. Hieronder vindt u de inhoudsopgave en weblinks. Onze leden kunnen hier doorklikken naar de digitale Bokkepoot.

De Bokkepoot is het verenigingsblad van de LVBHB en verschijnt 4 x per jaar op magazineformaat. Naast verenigingsnieuws bevat het veel achtergrondinformatie over de historie van bedrijfsvaartuigen, het behoud ervan en het leven aan boord.

U kunt geen los abonnement op de Bokkepoot nemen, het blad is inbegrepen bij het lidmaatschap van de LVBHB. Losse nummers zijn wel te koop.

Recente nummers (alleen voor leden) staan hier. Bokkepoten ouder dan 1 jaar zijn ook voor niet leden online te lezen en te downloaden, klik hier.

Inhoud Bokkepoot 249

Weblinks bij artikelen

Bij sommige artikelen is extra informatie te vinden met onderstaande links:

pagina betreft link(s)
11 Mattenschippersrace https://www.mattenschippersrace.nl/
18-19 De Goede Verwachting http://www.degoedeverwachting.frl/
    https://www.agdm.de/
31-35 Utrechtse praam https://krommerijnder.nl/
    https://www.lvbhb.nl/product/schipperen-rond-wijk/