Bokkepoot 243 is uit. Hieronder vindt u de inhoudsopgave en weblinks. Onze leden kunnen hier doorklikken naar de digitale Bokkepoot.

De Bokkepoot is het verenigingsblad van de LVBHB en verschijnt 4 x per jaar op magazineformaat. Naast verenigingsnieuws bevat het veel achtergrondinformatie over de historie van bedrijfsvaartuigen, het behoud ervan en het leven aan boord.

U kunt geen los abonnement op de Bokkepoot nemen, het blad is inbegrepen bij het lidmaatschap van de LVBHB. Losse nummers zijn wel te koop.

Recente nummers (alleen voor leden) staan hier. Bokkepoten ouder dan 1 jaar zijn ook voor niet leden online te lezen en te downloaden, klik hier.

Inhoud Bokkepoot 243

Weblinks bij artikelen

Bij sommige artikelen is extra informatie te vinden met onderstaande links:

pagina betreft link(s)
6 Varend erfgoed op het Reitdiep https://www.lvbhb.nl/varend-erfgoed-op-het-reitdiep/
Ligplaatsen Onderweg https://ligplekkenonderweg.lvbhb.nl/
7 Bedenk een nieuwe slogan https://www.lvbhb.nl/nieuwe-slogan/
Werkgroep Communicatie & PR https://www.lvbhb.nl/vereniging/werkgroepen/communicatie-pr/
pers- en mediacontact https://www.lvbhb.nl/pers/
8/9 Marboei https://marboei.frl
9 Rectificatie doorvaart Ossenzijl https://www.lvbhb.nl/beperking-bij-ossenzijl/
35 Bestand Historische Schepen (BHS) https://www.lvbhb.nl/schepen/bhs/
Kadaster Informatie Database (KID) https://s2ho.nl/KadasterInfo/ZoekInKID-01.php?
Liggers ScheepsmetingsDienst (LSD) https://s2ho.nl/LSD/top/common/ZoekInLiggers_01.php
37 Visserijregister https://www.zuiderzeecollectie.nl/
artikel in Het Peperhuis jaarboek 2020 https://www.zuiderzeecollectie.nl/object/articles/Zuiderzee_museum-200017029
39 Groninger tjalk Verwisseling op waterstof https://www.instagram.com/verwisseling/
42 advies “Van terughoudend naar betrokken” https://bescherming-cultuurgoederen.cultuur.nl/bijlagen/van-terughoudend-naar-betrokken
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed https://www.cultureelerfgoed.nl/
Register van beschermde cultuurgoederen https://data.collectienederland.nl/vc/wbc-2/
Holland op zijn smalst, De Gids 37 https://www.dbnl.org/tekst/_gid001187301_01/_gid001187301_01_0060.php