Hierbij de belangrijkste zaken die in de laatste bestuursvergadering van september werden besproken. Vanwege corona vond de vergadering wederom online plaats. Dit gaat inmiddels erg soepel en zal zeer waarschijnlijk ook in het post-corona tijdperk vaak worden toegepast. Dit scheelt veel reistijd en kosten. Met corona hebben we gelijk de grootste impact op onze vereniging te pakken. Jullie allen hebben recht op een Algemene Leden Vergadering (ALV) en de verschillende mogelijkheden om samen te komen worden erg gemist. Er is lang gesproken over hoe we dit allemaal moeten vorm geven. We werden immers daags voor de vergadering weer met aangescherpte regels geconfronteerd!

Het bestuur doet haar best om de ALV zo mogelijk in een fysieke omgeving te organiseren. Hier zullen de nodige beperkingen aan kleven ten aanzien van aantal mogelijke deelnemers, wel of geen borrel, etc. Als alternatief werken we ook een digitale ledenvergadering uit. Omdat er ook over een aantal zaken gestemd moet worden is dat geen eenvoudige oplossing maar we willen toch erg graag een ALV houden, in welke vorm dan ook. Je hoort hier spoedig meer over. Zoals al aangekondigd zal de ALV plaats vinden op zaterdag 12 december. Als we geen locatie kunnen vinden waar we volledig verantwoord met minimaal 100 personen aanwezig kunnen zijn is de digitale ledenvergadering helaas de enig haalbare vorm om toch een ledenvergadering te organiseren….

Het ontmoeten van leden tijdens de verschillende bijeenkomsten wordt zoals geschreven erg gemist. Om dit voor een deel op te lossen hebben we een digitaal schipperscafé ingericht. Met een kleine schare vaste bezoekers erg gezellig maar daar mogen best meer leden bij aanwezig zijn! Door een ander tijdstip te kiezen (we gaan naar de woensdagavond) en een thema onderwerp toe te voegen hopen we dit nog interessanter te maken voor je. Is ZOOM nog een onbekende uitdaging voor je maar neem je wel graag deel dan kan je dat laten weten. Met wat hulp zou het voor iedereen mogelijk moeten zijn om deel te nemen (met een maximaal van 100 man/vrouw).

Verder is er gesproken over de toekomst van de Terra Nova. In klein verband wordt er de komende tijd gekeken naar de manier waarop we de Terra Nova graag willen en kunnen inzetten op de evenementen die we ongetwijfeld toch weer gaan ervaren met elkaar. Dit alles mede ingegeven door de wens van Jan Lock om een aantal taken af te willen bouwen en de noodzaak van de huidige exploitatie.

Er is een notitie geschreven getiteld ‘Varend Erfgoed en Energietransitie’ als vervolg en aanvulling op de Energienotitie van de FVEN. De notitie gaat in op duurzaamheidsaspecten van het varen met – maar ook zeker van het wonen op – ‘ons soort schepen’. De notitie wordt momenteel voorgelegd aan een expert op dit gebied (en mogelijk nog aan meerdere experts) voordat de notitie gepubliceerd wordt. De notitie zal  een startpunt gaan vormen voor een brede discussie in onze vereniging.

Je kan dit jaar nog een uitbreiding van de kennisbank verwachten op de site van de LVBHB. We krijgen regelmatig vragen over het aankopen van een schip en waar dan op te letten. Hiervoor gaan we een handleiding opstellen. Met de aankoop van een schip komt ook de discussie over scheepsfinanciering aan bod. Dit is een apart lopend dossier dat gecompliceerd en tijdrovend blijkt. Je kan hier de komende tijd een enquête over verwachten zodat we een goed beeld krijgen en geven aan de partijen waar we mee in overleg zijn.

Tevens komt er een wervenlijst. Door het land heen zijn er meerdere scheepswerven voor ‘ons soort schepen’. We maken een overzicht waar je uit kunt putten mocht dit nodig zijn. Dit ook naar aanleiding van vragen vanuit onze leden. Deze wervenlijst zal een groeiende lijst zijn waarbij we graag gebruik maken van de reeds opgedane ervaringen van leden.

In de volgende Bokkepoot vind je een uitgebreid artikel over het nieuwe BHS en het RVEN. Het BHS 2.0 heeft de nodige inspanning gekost maar nu de laatste restpuntjes zijn opgelost kan iedereen zijn eigen schip met de laatste informatie in BHS registreren. Dankzij versie 2.0 gaat de benodigde info automatisch door naar het RVEN en hoef je geen dubbele aanvragen meer te doen en verlengingen van inschrijving etc. te regelen.

De goedgekeurde notulen van alle bestuursvergaderingen zijn voor leden op de website terug te vinden.

Met vriendelijke groet,

Rogier Fernhout