Hierbij de belangrijkste zaken die in de laatste bestuursvergadering van oktober werden besproken.

Wederom een online vergadering op 29-10-’20. Het belangrijkste punt is de Algemene Leden Vergadering op 12-12-’20. Met de aangescherpte maatregelen ten aanzien van corona is een digitale versie de enige die doorgang kan vinden. De concept-agenda wordt besproken en vertaald naar een digitale vergadering. Er moet een script geschreven worden om een soepele vergadering te kunnen houden met elkaar op de 12e december. Dit geven we de komende weken vorm en we informeren je hier nader over zodra we alles hebben uitgewerkt. Het tijdstip kun je vast noteren:

12 december om 13.00 uur.

Stemmen is uiteraard een belangrijk onderdeel van een ALV. Dit komt ook uitvoerig aan bod. Dit gaan we ook digitaal faciliteren. Hoe dit werkt wordt van te voren allemaal uitgelegd in de uitnodiging en tijdens de vergadering.  Naast de voorbereiding van de ALV wordt er gesproken over de DOP-dag. Naar goede gewoonte bespreken we jaarlijks ons Driejarig Operationeel Plan. In verband met corona zou deze live-dag mogelijk niet door kunnen gaan maar we hebben wel een locatie waar we met acht man onder veilige condities samen kunnen komen.

De kalender met activiteiten moet voor 2021 weer ingevuld worden. De vergadering en het schipperscafé zijn goed in te plannen, net als de voorjaarsvergadering. Of evenementen weer door kunnen gaan weet niemand. We denken nog na hoe we dit op moeten nemen in de kalender. Het schipperscafé is voortaan op woensdagavond. We hebben elk café een onderwerp dat besproken wordt. Het komende café is open op 25 november. Eric is weer onze gastheer en dit keer nodig we alle nieuwe leden uit. We bespreken kort hoe de stand van zaken ten aanzien van het CvO. Schepen die dit nog niet hebben en dat nodig hebben of alsnog wensen moeten de zo genaamde artikel-24 procedure volgen. Hiervoor wordt een adviesorgaan opgericht. Dit is in oprichting maar dat gaat langzaam in verband met benodigde subsidie. De oprichting en opstart van de Stichting Adviesorgaan Tradioneel Vaartuig is in handen van de beoogd eerste voorzitter: Hendrik Boland. Er komt een werkgroep ‘Varen doe je samen’. Leden hebben aangegeven dat de vaaretiquette bij nieuwe schippers, brugwachters en andere watergebruikers wat verwatert. De werkgroep gaat zich buigen over een manier om hier wat aan te doen. Je hoort hier in de toekomst ongetwijfeld meer over. Wil je hierover meedenken dan hoor ik dat graag en breng ik je in contact met de werkgroep in oprichting.

Het RVEN/BHS komt aan bod. Er volgt in de komende Bokkepoot een uitgebreid artikel hierover waar ik graag naar verwijs.

De visie op de exploitatie van de Terra Nova verdient ook een update. Hier wordt kort over gesproken met de afspraak dat in klein comité dit verder uitgewerkt wordt. Binnenkort kun je onder andere een verzoek verwachten voor een gastvrouw/man die gezocht wordt voor de Terra Nova. We besluiten de vergadering met de discussie of leden bij de bestuursvergadering mogen zijn. Op uitnodiging is dat geen probleem en zelfs gewenst, afhankelijk van het onderwerp. In de regel echter niet. Leden worden via deze bestuurlijkheden en de notulen via de website over elke bestuursvergadering geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Rogier Fernhout