Ook ditmaal heeft het bestuur wederom digitaal vergaderd.  Hierbij de belangrijkste gespreksonderwerpen van de afgelopen bestuursvergadering op 4 mei jl.

Het digitale koffie-uurtje op zaterdag 25 april was een dermate groot succes dat het bestuur besloten heeft om het voort te zetten. Buiten het bestuur waren 9 leden online. Er wordt gedacht om het 1 maal per maand te organiseren op de zaterdag en het is bedoeld als ontmoetingsplek voor de leden en het bestuur in deze contactarme maatschappij. Daarnaast staat er meer op het programma zoals het digitaal organiseren van thema’s of onderwerpen die de aandacht vragen van de vereniging. We komen erop terug met een agenda voor het komend half jaar.

Wat doen we met de eerstvolgende Algemene Vergadering? Deze staat gepland op zaterdag 12 december a.s. Kunnen we dan bij elkaar komen of moet het digitaal en willen we dat? Ook daar wordt een plan voor bedacht. Hetzelfde geldt voor de jaarlijks contactdag, die zou op zaterdag 7 november kunnen plaatsvinden.

Het bestuur heeft lang stil gestaan bij het vrijwilligersbeleid van en voor de vereniging. Het is een belangrijk onderwerp want zoals eerder is opgemerkt zijn de vrijwilligers het kapitaal van de vereniging. Mirjam heeft daarvoor een PowerPointpresentatie gemaakt met 6 B’s, te weten: Bezinnen, Binnenhalen, Begeleiden, Belonen, Behouden en Beëindigen. Over de eerste B van bezinnen hebben we gediscussieerd.  De andere B’s komen een andere keer aan de orde. Ook dit onderwerp kan een thema worden voor een digitale ontmoeting met leden.

Verheugend nieuws voor alle digitale gebruikers: er is WIFI aan boord van de Terra Nova, geïnstalleerd door Klaus.

Er wordt een eigen boekenfonds opgericht. Het is een stimuleringsfonds voor schrijvers met een goed idee waaraan ze zelf vorm dienen te geven. Een speciale boeken commissie (of werkgroep) zal beoordelen of het initiatief deels of volledig kan worden gefaciliteerd door geld uit het fonds beschikbaar te stellen, waarbij gekeken zal worden of het onderwerp past binnen de doelstelling van de vereniging. Met de eigen uitgaven van “Laverend de oorlog door”, “Behouden Binnenkant” en “Westlanders blijven varen” is duidelijk een behoefte aangetoond en daar wil het bestuur meer zekerheid voor bieden. Het boek “Puntje zeil” is uitgegeven door Ton Krom en Erik Takes onder redactie van George Snijder. Dit voorstel wordt uitgewerkt en binnenkort gepubliceerd.

Door alle veranderingen vanwege Covid-19 vindt er een verschuiving plaats van de geplande Erfgoedmanifestaties. Zo gaat Winschoten in 2021 door en Gouda in 2022. Voor 2023 hebben staan 3 plaatsen in de rij, Hasselt, Leiden en Tilburg.  Het is nog niet duidelijk welke plaats de voorkeur krijgt van de ledenvergadering. Wordt vervolgd.

De goedgekeurde notulen van alle bestuursvergaderingen en Algemene Vergaderingen zijn voor leden op de website te raadplegen.

Het bestuur