Ondanks de corona crisis heeft het bestuur toch vergaderd eind maart en wel online. Dankzij de inzet van Eric die de techniek verzorgde was het goed te doen.

Online vergaderen

Door alle veranderende omstandigheden is het toch gelukt om te vergaderen zonder bij elkaar te komen. Het was een aparte belevenis om online met elkaar te spreken en achteraf bezien zullen we dat blijven doen zolang het nodig is.

Verheugend nieuws is dat er zich 4 kandidaten gemeld hebben voor de Communicatie&PR-werkgroep. Een welkome aanvulling op de onderbezette werkgroep.  Vlak voor dat “social distancing” vereist was heeft de werkgroep – zonder elkaar de hand te schudden – nog kunnen vergaderen in Enkhuizen. Er is nieuw elan en enthousiasme om de draad weer op te pakken!

Uiteraard is het jammer dat de Algemene vergadering op het laatste moment is afgelast. Zo blijven er zaken liggen en missen we de gelegenheid om elkaar te spreken. Het ligt in de lijn der verwachting dat we eind van het jaar een nieuwe AV gaan plannen. Alle uitgestelde agendapunten zoals het voorstel voor aanbesteding, het voorstel vrijwilligersbeleid, de contributieverhoging etc. zullen dan aan de orde komen. Tijdens de ledenvergadering stond onder meer het kiezen van een locatie voor de Erfgoedmanifestatie 2022 op de agenda. Inmiddels is gebleken dat aspirant kandidaat Utrecht zich heeft afgemeld zodat alleen Hasselt als kandidaat overbleef. Het bestuur heeft gemeend om voor 2022 Hasselt (onder voorbehoud van bevestiging van dit besluit in de eerstvolgende Algemene leden Vergadering)) als locatie voor de Erfgoedmanifestatie 2022 aan te wijzen.

Vooralsnog gaan Winschoten (en Sail Amsterdam) door. De manifestatie krijgt meer het karakter van een reünie met aandacht voor de schippers. Doordat eventuele sponsors “niet thuis” gaven (zeer begrijpelijk…) is voor een uitgebreid publieksprogramma geen ruimte.  Tot op heden hebben zich 86 leden aangemeld waarvan 83 met schip. Er kunnen dus nog wel wat meer schepen bij.

Het bestuur is op zoek naar een vervanging van Nuxeo, de plek waar alle belangrijke documenten en beeld bewaard worden. De meeste gebruikers vindt het een ingewikkeld gebruiksonvriendelijk systeem en er zijn alternatieven. Er is hierover nog geen besluit genomen.

Binnenkort komt er een projectenlijst gerelateerd aan het DOP op de website. Het bestuur heeft dan al ingevuld welke personen er aangekoppeld zijn, maar het is nadrukkelijk de bedoeling dat ook de leden zich voor een onderdeel aanmelden. Zo spreiden we de taken en raken bestuursleden niet overbelast. Dus meld je aan voor een onderwerp waar je interesse naar uitgaan en waar je enthousiast van wordt.

Inmiddels is het boek Laverend de oorlog door gedrukt en beschikbaar voor belangstellenden. Het gaat om 1250 exemplaren te koop in de webwinkel. We kijken of we zoveel mogelijk verkoopkanalen kunnen benutten (b.v. Bol.com) om het boek onder de aandacht te brengen. Het is een mooi en bijzonder boek geworden.

Het bestuur wil in deze onzekere tijden bereikbaar zijn voor leden die daar behoefte aan hebben. Schroom niet om contact op te nemen met het bestuur via email of telefonisch. We denken na hoe we het contact zo makkelijk mogelijk kunnen maken. Mogelijk zullen we via de website of een video conferentie of een emailnieuwsbrief veel voorkomende vragen van leden beantwoorden.

De goedgekeurde notulen van alle bestuursvergaderingen zijn voor leden op de website terug te vinden.

Het bestuur