Hierbij de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen bestuursvergaderingen van 27 januari en 24 februari jl.

Het bestuur vergadert sinds begin van dit jaar in Lelystad waar een vergaderlocatie en tevens restaurant beschikbaar is. Het is een goed bereikbare plek op een gunstige locatie. Naast het zittende bestuur zijn de 4 (vier) kandidaat-bestuursleden aanwezig.

BOOT Holland is inmiddels achter de rug en de LVBHB was alom aanwezig met publiekstrekker het schip de Adelaar van de fam. Keizer en een uitgebreide stand. In het bestuur moet de evaluatie van het evenement nog plaatsvinden.

Het volgende evenement staat alweer voor de deur, n.l. de Tjalkendag op 21 maart a.s. in Vollenhove. Op iets langere termijn: de erfgoedmanifestatie in Winschoten. Tot op heden hebben zich 73 personen aangemeld met 69 schepen. Dat is erg weinig. Tijdens de Algemene Vergadering zal er aandacht voor worden gevraagd. De voorbereiding gaat onverdroten door en men is erg enthousiast over wat er komen gaat.

De locatie voor de komende ledenvergadering op 14 maart is gewijzigd van het dorpshuis in Vreeswijk naar “de Loods” in Nieuwegein, Waterliniedok 1, 3433NV, dit in verband met het aantal te verwachten deelnemers en de acceptatie van leden met honden. Dit keer is er alleen een vergadering in de middag met borrel/hapjes na afloop. Het bestuur heeft besloten om de jaarlijkse Contactdag juist veel uitgebreider te programmeren en in te zetten als de dag waarop de leden samen komen om elkaar en de nieuwe leden te informeren en inspireren met workshops en allerlei activiteiten. Verdere info over de komende AV is te vinden op de ledenpagina van de website onder Stukken Algemene Vergadering.

De inschrijving voor Sail Amsterdam is beëindigd. Nu blijkt dat niet alle schepen van de LVBHB een ligplaats in Amsterdam kunnen krijgen maar voor een deel een ligplaats in Zaandam aangeboden hebben gekregen (o.a. de Adelaar van de fam. Keizer). Dat roept verbazing en verontwaardiging op. Helaas is daar niets aan te doen omdat de organisatie van Sail betreffende het varend erfgoed berust bij de FVEN.

Het bestuur is niet te spreken over het feit dat ten aanzien van de garantiestelling door de NHG (Nationale Hypotheek Garantie) er onvoldoende actie is ondernomen vanuit de FVEN terwijl er o.a. door de LVBHB geregeld aandacht is voor gevraagd. Het gaat om de financiering van schepen, toch geen onbelangrijk onderwerp. In het verleden is daar samen met de LWO (Landelijke Woonboten Organisatie) actie voor gevoerd. Intussen worden er initiatieven genomen en diverse andere financieringsmodellen onderzocht.   Binnenkort komt er meer informatie op de website met wat men het beste kan doen als het gaat over de financiering van schepen.

De goedgekeurde notulen van alle bestuursvergaderingen zijn voor leden op de website terug te vinden.

Rob Slangen, notulist van het bestuur.