Het bestuur van de LVBHB vergadert op de laatste maandag van de maand. Hierbij de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen vergadering.

Victorie Alkmaar. De eerste nieuwsbrieven zijn de deur uit voor de betrokkenen. Om de zichtbaarheid tijdens het openstellen van onze schepen bij de erfgoedmanifestatie te vergroten, wordt gedacht om Beachvlaggen te bestellen. Is echter nog niet zeker vanwege de hoge kosten en wordt met Alkmaar overlegd.

Bestuurslid Eric Voigt (evenementen@lvbhb.nl) neemt de coördinatie van de evenementen op zich. Hij is in Winschoten geweest en trof daar een enthousiaste en ambitieuze club aan. Men wil in 2020 ook de omliggende regio bij het evenement betrekken. In het verleden werd het gebied de graanschuur van Europa genoemd. Men is bezig met het oprichten van een stichting en de gemeente sponsort het evenement.

De AVG heeft alle aandacht van het bestuur. Er is een verwerkingsregister opgesteld. Mirjam Lock treedt op als adviseur.

We nemen in september afscheid van Fred van Beelen als oud-bestuurslid. Het zal op gepaste wijze gebeuren.

Zoal eerder gezegd wil het bestuur de beeldbank van de vereniging waarin zich honderden afbeeldingen bevinden efficiënter gaan gebruiken. Er wordt nagedacht of een andere database dan Nuxeo daarvoor geschikter is. Wordt vervolgd.

Het bestuur heeft de offertes voor het BHS 2.0 door drie externeonafhankelijke deskundige instanties laten beoordelen en is tot een uitspraak gekomen. De overige aanbieders konden binnen een maand reageren, maar dat is niet gebeurd. De opdracht is nu conform het besluit gegund aan IT-Works. Binnen het bestuur is Eric aangesteld als contactpersoon. Hij zal de voortgang in de gaten houden.

In dit verband is er langdurig in het bestuur gediscussieerd over hoe om te gaan met het aanbesteden van projecten als bestuursleden mededingen. Het schema wat gehanteerd wordt en getoond is tijdens de laatste AV schept daarin geen duidelijkheid. Dit om te voorkomen dat we weer in gelijksoortige problemen komen als bij de aanbesteding van het BHS 2.0. Bij het aanbesteden van noodzakelijke projecten heeft het bestuur daarop unaniem besloten dat het desbetreffende bestuurslid aftreedt vanaf het moment van aanbesteding tot de oplevering. Dus geen tussenoplossing van even de vergadering verlaten of iets dergelijks. We vonden dit standpunt het meest duidelijk voor de toekomst en de leden.

De oorspronkelijke opzet van het Nationaal Mobiel ErfgoedEvenement in Lelystad wordt niet gehaald. Het congres op vrijdag 13 september gaat wel door. De coördinatie ligt bij de FVEN. Vanuit de LVBHB zal Eric aansluiten.  Er zullen denkelijk een kleine 40 schepen deelnemen aan het evenement. Alhoewel erg laat gaat de aanmelding binnenkort van start. Een schippersmaaltijd, gratis ligplaats en dieselvergoeding bij deelname aan de Sail-In ligt in het verschiet.

Het bestuur heeft besloten om een werkgroep Veiligheid op terichten. Mede gezien wat er allemaal speelt bij de houten masten. Er komt binnenkort een oproep. Gegadigden kunnen zich nu reeds melden bij de secretaris. Over de opzet, voorwaarden en inhoud wordt nog nagedacht.

Wilt u nog meer op de hoogte zijn van wat het bestuur aan werkzaamheden verricht? Volg dan het blog van het bestuur op de website. Tevens zijn daar de goedgekeurde notulen van de bestuursvergadering terug te vinden.

Rob Slangen, notulist van het bestuur.