Het project Ambacht=Kunst vindt plaats tijdens de varend ErfgoedTour van de LVBHB: een 1000 km lange vaartocht dwars door Nederland door alle provincies ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de LVBHB.

Het project beoogt:

  • Een verbindend thema te vormen voor de 16 etappeplaatsen van de ErfgoedTour
  • Traditionele Scheepsambachten ‘live’ in beeld te brengen en te beoefenen
  • Aandacht voor scheepsambachten te trekken bij jongeren door actieve participatie
  • Een maritiem kunstwerk te realiseren tijdens de ErfgoedTour met gebruik van traditionele scheepsambachten
  • Een kunstwerk te creëren dat de symboliek belichaamt van de bakermat van de huidige succesvolle Nederlandse binnenvaart: de Historische Bedrijfsvaartuigen
  • Een blijvende herinnering te creëren door het wordingsproces en de ambachten digitaal vast te leggen EN het kunstwerk beschikbaar te stellen voor tentoonstelling.

Het kunstwerk-in-wording wordt op een dekschuit geplaatst die door een sleepboot de hele ErfgoedTour meegenomen wordt. In etappeplaatsen krijgt de dekschuit een prominente en voor publiek goed toegankelijke ligplaats en worden demonstraties traditionele scheepsambachten verzorgd, publiek (met name jongeren) uitgedaagd actief deel te nemen EN tegelijkertijd het kustwerk verder voltooid.

Onder voorbehoud: het wordingsproces van het kunstwerk wordt professioneel begeleid door de bekende kunstenaar Marten Winters die ook het ontwerp heeft gemaakt.

Het wordt een ‘maatschappelijk verantwoord’ kunstwerk: uitsluitend gerecyclede materialen worden (her)gebruikt. Het kunstwerk inclusief digitale reportage wordt vervolgens aangeboden aan museumwerven en -havens ter bewondering en lering om met name de aandacht voor traditionele scheepsambachten te stimuleren. Daarmee creëren we een blijvende ‘legacy’ aan de ErfgoedTour!

Sleepboot de ‘Limburgia’ van Roelof Fransbergen is bereid gevonden om een dekschuit de hele ErfgoedTour mee te nemen. Daarop wordt het kunstwerk opgebouwd.

 

De Limburgia nog zonder dekschuit