Museale objecten voor restauraties en hergebruik

De LVBHB beschikt over een verzameling museumstukken; meestal verkregen vanuit musea die een deel van hun collectie ‘ontzamelen’.  Musea volgen  hierbij de zgn. LAMO procedure (Leidraad Afstoten Museale Objecten). Ook steeds meer andere instellingen en particulieren weten inmiddels de weg te vinden naar onze vereniging om een object weer een goede bestemming te bezorgen.

Voor de LVBHB staat voorop dat de objecten niet verloren mogen gaan en – sterker nog – het liefst juist weer in gebruik worden genomen op een historisch verantwoorde wijze.

De objecten worden opgehaald, stuk voor stuk gefotografeerd, gedocumenteerd, van een korte omschrijving voorzien en op de website (webwinkel) geplaatst. Inmiddels hebben al meer dan 300 objecten een nieuwe ‘baasje’ gevonden!

Ten einde een zorgvuldige procedure te volgen waarbij goed en verantwoord hergebruik prioriteit heeft, zijn een aantal spelregels ontwikkeld voor de toewijzing van de objecten.

  1. De beschikbare objecten zijn te vinden op de webwinkel van de LVBHB.
  2. Belangstelling voor een object kan uitsluitend via email kenbaar gemaakt worden aan museumstukken@lvbhb.nl
  3. Per object dient een motivering ingediend te worden waarin duidelijk wordt omschreven wat er met het object gaat gebeuren. T.a.v. de motivering zal vooral worden gelet op hergebruik en/of gebruik voor restauratie. Vermeld bij vlaggen vooral het gewenste nummer van de vlag!
  4. Teneinde ongewenste handel en/of “hamsteren” te voorkomen dient per object een bod uitgebracht te worden. De opbrengst van de biedingen zal gebruikt worden voor dekking gemaakte kosten en voor evt. “overschot”  zal een gepaste bestemming worden gevonden die ten goede komt aan het Varend Erfgoed.
  5. Toewijzing geschiedt door de beheerder van de museumobjecten op basis van motivering en bod.
  6. Belangstellenden krijgen per email bericht als een object is toegewezen en een factuur vanuit de LVBHB van de penningmeester. Facturen worden per email toegezonden.
  7. Vervolgens kunnen afspraken gemaakt worden over ophalen, verzenden of anderszins.

Dus heel in het kort: Bekijken op de webwinkel en belangstelling kenbaar maken bij museumstukken@lvbhb.nl met motivering, bod en bij vlaggen de gewenste nummers. Vergeet niet uw naam/adres op te geven waar het naar toegestuurd moet worden!

De objecten zijn ook ‘live’ te zien in Leeuwarden na het maken van een afspraak (via museumstukken@lvbhb.nl).