De Zomervergadering van 28 juli in Hasselt werd goed bezocht. Er waren 179 leden en aanhang aanwezig die uit volle borst meezongen met het Groot Niet Te Vermijden Reünie Orkest onder leiding van het Achterdekensemble. Vervolgens werd de organisatie van Hassailt toegezongen door Thieu met als afsluiter een grote knal van opgeblazen papieren zakken.
Qua bestuurlijke samenstelling worden een aantal veranderingen aangekondigd. Rob Slangen en Maurice Luimes zijn nieuw bestuurslid. Nicolien kondigt haar vertrek aan per maart volgend jaar. Ze doet een oproep voor een  (liefst vrouwelijke) opvolger. Ook wordt, bijvoorbeeld aan de museumhavens, gevraagd om kandidaat steden voor 2020.
Rolf vraagt vervolgens nogmaals aandacht voor de CBB/CVO problematiek. De vereniging onderneemt veel activiteiten om leden en niet leden te informeren en waar mogelijk te ondersteunen. Samen met de FVEN wordt een politieke lobby gehouden om de overgangsbepalingen ook na 30 december 2018 te laten gelden. Er is veel behoefte aan aantallen. Daarom worden alle schippers opgeroepen om hun schip te registreren in het BHS en van daaruit het RVEN. In de volgende ledenvergadering zal een voorstel over automatische registratie in stemming worden gebracht.
Mede gelet op een aantal recente incidenten wordt kennis door de schipper van de veiligheid van het eigen schip van groot belang geacht.
Net voor de pauze presenteert Trudy Boom haar boek over authentieke roefjes.  Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan Rolf van der Mark. Het boek is verkrijgbaar in de Verenigingsstand waar Trudy ze op zaterdag ook zal signeren.
Na de pauze wordt een aantal prijzen uitgereikt waarvan helaas geen enkele winnaar aanwezig was: de aanmoedigingsprijs aan de eigenaren van de Hinke, de Henk Bosprijs aan Lieuwe Bouma en Theo Hoogmoed. Als Lid van Verdienste wordt Mirjam Peil benoemd.
Voor de rondvraag vertellen Thijs en Lucas over de vorderingen van de voorbereidingen in Leiden,  gastheer van volgend jaar. De gemeente en diverse culturele organisaties zijn heel enthousiast aangesloten. De gemeente gaat zelfs 2 bruggen weer draaibaar maken.
Omdat 2018 het jaar van het Europees cultureel erfgoed wordt is het voornemen om vanuit Leeuwarden via Leiden met een vloot naar Brussel te varen om aandacht te vragen voor onze schepen.

Inge Koomen