Nieuws van Winschoten waar in 2020 de Erfgoedmanifestatie plaatsvindt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een historische haven aan te leggen in de Tramhaven in Winschoten. De historische haven moet meer reuring geven in het gebied aan de Havenkade-West en de Renselkade. In de haven kunnen straks negen historische schepen liggen.

Wensenlijstje

Een historische haven in Winschoten stond op het wensenlijstje van de gemeenteraad. Daarom is deaanleg ervan ook opgenomen in de Centrumvisie en in het programma ‘Verbetering Binnenstad’. Degebiedsontwikkeling rondom de Tramhaven is al een tijdje gaande met de komst van diverse horecagelegenheden, de restauratie van de Schippersbeurs en plannen voor de ontwikkeling van appartementen. De historische haven maakt dit plaatje compleet.

Ligplaatsvergunningen

Binnenkort start de werving van schepen die voldoen aan de beoordelingscriteria voor een ligplaats in de historische haven. Eigenaren van historische schepen kunnen een ligplaatsvergunning aanvragen bij de gemeente. Een speciaal ingestelde schouwcommissie beoordeelt of de aanvragers voldoen aan de criteria en adviseert daarover aan de gemeente. De gemeente neemt vervolgens een besluit over het afgeven van een ligplaatsvergunning, die ervoor zorgt dat de eigenaren een adres krijgen en dus in de haven kunnen wonen.

Samenwerking

De planvorming voor en de aanleg van de historische haven gebeurt in samenwerking met Stichting Tramhaven Winschoten.

Voor de redactie:
Met vragen over dit persbericht kunt u bellen met team Communicatie, Charone Tellegen, 06 25 68 60 15.