Eigen risico!!
Let op!! LVBHB als vereniging en Klaus Spithost als persoon stelt de beschreven batch-files voor eigen risico ter beschikking voor gebruik.
Ik gebruik beide batch-files zelf ook voor het beschreven doel en tot dusverre geheel naar tevredenheid.
Ik heb uiteraard e.e.a niet in elke situatie kunnen testen en geef dus ook geen garantie dat e.e.a bij jou wel of niet werkt of eventueel nadelige gevolgen heeft.
Voor zover ik heb kunnen nagaan doen beide batch-files wat er in de onderstaande beschrijving beschreven staat en niet meer of minder dan dat.
Zowel de vereniging als ik als persoon zijn echter NIET aansprakelijk voor eventuele onbedoelde gevolgen door gebruik.
Reden voor gebruik

Sinds de introductie van Windows 10 is het niet meer (eenvoudig) mogelijk om er voor te zorgen dat Windows niet automatisch updates download en installeert.
Voor de doorsnee gebruiker is dat doorgaans niet zo erg maar voor waterbewoners, die niet altijd de beschikking hebben over een snelle en met name goedkope internetverbinding, is dat minder prettig. De updates kunnen namelijk erg groot zijn en veel tijd maar ook geld kosten om te downloaden via een mobiele internetverbinding.
Software (batch-files)
Via deze link kan je een zip-bestand downloaden met daarin twee zogenaamde batch-files.
Batch-files zijn “opdrachtbestanden” voor Windows. Hiermee kan je een serie opdrachten laten uitvoeren door Windows.
De ene met de naam: StopW10u.bat zorgt er voor dat de updateservice van Windows 10 wordt uitgeschakeld en dat ze daarna wordt gestopt. Het uitschakelen is nodig omdat anders na een herstart de service net zo hard weer gaat werken.
Deze batch-file zou je dus kunnen uitvoeren voor je met je schip vertrekt van een plaats waar je de beschikking hebt over een snelle/goedkope internetverbinding.
De tweede met de naam StartW10u.bat zorgt er voor dat de updateservice van Windows 10 weer wordt ingeschakeld en daarna gestart. Ook na een herstart van de computer functioneert de updateservice dus weer.
Deze batch-file zou je dus kunnen uitvoeren zodra je weer een snelle/goedkope internetverbinding hebt.
Het kan zijn dat je op jouw computer niet StopW10u.bat en StartW10u.bat ziet maar “alleen” StopW10u en StartW10u (dus zonder .bat er achter). Dit is afhankelijk van een instelling op je computer en niks om je zorgen over te maken.
Werking
Aangezien er opdrachten worden uitgevoerd die beheerder-rechten op je computer vereisen moet je het volgende doen om e.e.a te laten functioneren.

 1. Je pakt het zip-bestand uit naar een locatie op je PC of laptop die draait onder Windows 10.
 2. Je gaat met verkenner naar die locatie op je PC.
 3. Je klikt met de rechter-muisknop op de batch-file die je wilt uitvoeren en kiest dan voor “Als Administrator uitvoeren“. Daar staat een klein “schildje” naast.
 4. Het scherm van je computer/laptop wordt dan zwart en je krijgt een melding in beeld met tekst als “Wilt u toestaan dat deze app wijzigingen aan uw PC aanbrengt?” Je kiest hier voor de knop met Ja.
  Dan wordt de batch-file uitgevoerd in een klein zwart venstertje en wordt de update-service uit- dan wel ingeschakeld, afhankelijk van de gekozen batch-file. Er worden een paar meldingen getoond en als je daarna op een knop drukt, sluit het zwarte venstertje.

Aandachtspunten

 • Je hoeft niet bang te zijn dat er iets erg gebeurt als je een batch-file twee keer achter elkaar uitvoert.
  Als de update-service uit staat en je voert StopW10u.bat nog eens uit, gebeurt er niks engs.
  De update-service staat dan nog steeds uit na afloop.
  Dit geldt ook in het geval dat je StartW10u.bat nog een keer uitvoert terwijl je dat al eens gedaan had.
 • De beide batch-files hebben alleen invloed op de update-service en veranderen dus niks aan je verdere gebruik en mogelijkheden van je (mobiele) internetverbinding.
 • Als je meerdere computers/laptops aan boord hebt die gebruikmaken van dezelfde verbinding moet je de batch-files op alle computers/laptops uitvoeren.

Virusscanners
Ik heb begrepen dat in elk geval de Panda-virusscanner protesteert bij het uitpakken van de zip-file en uitvoeren van de batch-files. Het kan dus zijn dat je je (Panda-)virusscanner (tijdelijk) uit moet zetten om de batch-files uit te kunnen pakken en uit te kunnen voeren.
Ook hierbij geldt dat dit, uitschakelen van je virusscanner, geheel op eigen risico wordt gedaan!
Vergeet in elk geval niet de virusscanner, na het inschakelen of uitschakelen van de update-service, weer in te schakelen.
Ik weet niet van alle soorten virusscanners hoe ze (tijdelijk) uitgeschakeld moeten worden. Het heeft dus ook geen zin me te mailen met vragen hierover.
Als je het niet weet of niet uit kunt vinden, zoek dan iemand die dezelfde virusscanner gebruikt en het wel weet.