Voortgang scheepshypotheken: BZK voorzichtig welwillend t.a.v. NHG

Op 4 oktober vond bij Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BKZ) een gesprek plaats (vanuit FVEN, MEC en LWO) over de mogelijkheid van Nationale Hypotheek Garantie op scheepshypotheken. Dit n.a.v. een eerder gesprek bij de Rabobank (op 10 sept jl.)

BZK sprak zich gezien de veranderde marktsituatie (Rabobank staat nu achter de mogelijkheid van NHGen vanuit de moties op de Erfgoedwet dringt ook OC&W aan op een oplossing voor de hypotheek-problematiek van varende historische schepen) “voorzichtig welwillend” uit over NHG voor woonschepen.

Wel wil BZK eerst meer inzicht in aantallen woonschepen (schepen en arken) die in aanmerking zouden kunnen komen voor NHG (er is een grens van € 290.000,-). Eventuele toekenning van NHG op scheepshypotheken kan overigens niet voor midden/eind 2019 gerealiseerd worden.

Wordt vervolgd! 

Rolf van de Mark

Voorzitter LVBHB en FVEN