De belangstelling voor een voorlichtingsavond CvO/CBB, verzorgd door de LVBHB, blijft onverminderd groot, 38 schippers bezochten de laatste bijeenkomst in Leeuwarden. 
Daarom organiseert de LVBHB weer een voorlichtingsbijeenkomst, nu in Zutphen.
Alle schepen (dus ook pleziervaartuigen) langer dan 20 meter of waarvan het product van de lengte, breedte en diepgang van de romp 100 m3 of meer is moeten na 30 december 2018 aan de richtlijnen van het CvO/CBB voldoen.
Op woensdag 24 januari houden Robin Hoekstra van Bureau Scheepvaart Certificering (BSC) en Aren Jumelet van de Inspectie Leefomgeving en Transport een presentatie over het CvO/CBB. een presentatie over het CvO/CBB. Aan bod komen onder andere de overgangsregeling ‘klaarblijkelijk gevaar’ en de situatie na 30 december 2018.
Robin Hoekstra is inspecteur. Hij bezit vrijwel alle competenties voor inspecties op alle typen schepen in de binnenvaart en heeft een werktuigbouwkundige achtergrond. Daarnaast voert Robin als Technisch Manager de vereiste dossiercontroles uit voor afgifte van de certificaten. Als directeur onderhoudt Robin tevens de contacten met de klanten, belangenverenigingen en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Aren Jumelet is inspecteur bij de ILT en als zodanig betrokken bij het CvO/CBB.
Deze voorlichtingsbijeenkomst wordt gehouden in Zutphen van 20.00 tot 23.00 uur. De toegang is gratis en ook niet-leden van de LVBHB zijn ook van harte uitgenodigd.
Meldt U aan met een mailtje aan de penningmeester
Na uw aanmelding ontvangt u de verdere informatie.

Jan Marijt
Penningmeester