Er hebben zich al schippers aangemeld die de zak met lijnzaad willen vervoeren. Zo ook Jan en Deb die de komende 3 maanden met hun schip Jan Kees type bekbok door de Noord en Zuid Hollandse wateren varen. Het schip staat zowel in Nederland en de VS geregistreerd. Op de kont van het schip staat dan ook Amsterdam en Texas. Heb je de zak aan boord en kom je ze tegen. Jan en Deb nemen de zak met lijnzaad graag van je over.