De Tjalkendag, dit jaar op zaterdag 24 maart in Zoutkamp, krijgt veel aandacht in de regionale media in Groningen. Op vele nieuwssites is de Tjalkendag aangekondigd. Journaliste Marja Spakman, zelf trouwens ook met een stevige nautische achtergrond, interviewde de Noorderschippers voor dit uitgebreide artikel in de Ommelander
Courant, een van de twee abonnee streekkranten in noord Groningen. Prima aandacht voor ons varend erfgoed.

Ommelander Courant-tjalkendag 2018