ms Terra Nova tijdens de vlootschouw Dordt in Stoom 2016 Foto Wim Aarnoudse

Kom naar de Tjalkendag op zaterdag 24 maart  Zoutkamp.
De Noorderschippers houden hun hun jaarlijkse “Tjalkendag” dit jaar op zaterdag 24 maart in Zoutkamp. De Terra Nova ligt daar dan afgemeerd aan de Reitdiepskade. De Noorderschippers vragen verenigingsleden als het enigszins kan met hun schip naar Zoutkamp te komen. We liggen gratis in Zoutkamp en de bruggen in het Reitdiep worden op de zondag ná de Tjalkendag zelfs speciaal voor de Groningse deelnemers gedraaid. De Friese bruggen draaien dan gewoon al.

Meevaren met de Terra Nova

U kunt meevaren met de Terra Nova naar Zoutkamp. Hier meer informatie en om aan te melden.

Programma

De dag wordt om 10 uur geopend door wethouder Anne Marie Smits van de gemeente De Marne, waar de Tjalkendag dit jaar te gast is. In het ochtendprogramma van de Tjalkendag spreekt boswachter Jaap Kloosterhuis van Staatsbosbeheer over natuur(ontwikkelingen) in “zijn” Lauwersmeergebied. Een ruig vaargebied dat tot 1969 nog een stuk Waddenzee was. Met riet, eilanden, Schotse hooglanders, konikpaarden, vossen en vogels, vogels en nog eens vogels.

Skûtsjeschipper Johannes Hobma en zeevaartschooldirecteur Arjen Mintjens vertellen over de Strontrace: de roemruchte wedstrijd-zonder-motor voor oude vrachtschepen van Workum naar Warmond en terug, die dit jaar voor de 45e keer wordt gevaren.
In de middag is er een rondleiding in het Visserijmuseum en een rondrit per historische bus door het Reitdiepdal met Pieter van Dijk als gids. Pieter is, behalve zo’n beetje de stamvader van de Noorderschippers, een groot kenner van het Groningse Hogeland.
De Verenigingsstand is, in afgeslankte vorm, natuurlijk van de partij.
En ook dit jaar wordt de Tjalkendag financieel gesteund door verzekeraar EOC.

Opgeven

Wilt u er bij zijn, geef dat dan op via tjalkendag@lvbhb.nl en vermeldt dan ook of u met uw schip komt. De kosten van deelname en lunch zijn € 17,50 over te maken op rekening NL38RABO 0133 1690 22 tnv A. Werkman ovv Tjalkendag 2018.
Tot ziens in Zoutkamp