Het bij het 30-jarig jubileum van de LVBHB uitgegeven ‘Schetsboek Nooit Volmaakt’ is nu digitaal beschikbaar.

Op de pagina Vereniging > Verenigingsblad vind je het gedigitaliseerde archief van de Bokkepoot. Daar staan onder het kopje ‘Specials’ ook een aantal bijzondere uitgaven. Ons lid George Snijder, schrijver van vele boeken over scheepshistorie, viel het op dat er ‘specials’ zijn voor zowat alle onderdelen die op en aan de rompen van onze schepen zitten zoals masten, hijstuig en zwaarden, maar niet over het roer. Hij ging graven in de bronnen die we al hebben en wie weet gaat dit ooit leiden tot de special ‘roeren en helmhouten’.

Eén van de bronnen waar hij op stuitte was het ‘Schetsboek Nooit Volmaakt’ dat de LVBHB begin 2005 heeft uitgegeven ter gelegenheid van het zesde lustrum in 2004. Alle leden ontvingen het als cadeau en na 2005 is daarna nog een paar jaar te koop geweest bij de LVBHB stand. Het boekje beschrijft de inventarisatie en het opmeten van alle onderdelen van een in Parijs verdwaalde dektjalk. Het roer en de helmstok komen uitgebreid aan de orde. Al jaren is het niet meer verkrijgbaar. George heeft het boekje ingescand en het is nu toegevoegd aan de pagina Verenigingsblad onder Specials.

Wat meer over de voorgeschiedenis: In Bokkepoot 155 staat het artikel Een verdwaald monument in Frankrijk. Eind 2000 hoorde de LVBHB dat er in Parijs een dektjalk lag, in verwaarloosde maar vrijwel originele staat. De eigenaar die het schip in 1972 naar Frankrijk heeft gehaald was overleden en had aan de kinderen zowel het schip als flink wat schulden nagelaten. Er wordt een stichting opgericht met als doel om het schip te behouden.

Het vervolg was veel onderzoek naar het schip en het resultaat dit mooie boekje. Helaas niet het behoud van het schip. Kort na het verschijnen van het boekje ontving de voorzitter een e-mail van de nabestaanden dat het schip verkocht was om schulden af te lossen. Aan wie of wat werd niet vermeld. Zie Bokkepoot 168, p. 2.

In 2008 werd de Nooit Volmaakt met veel moeite teruggevonden in Parijs, met een stijlloze opbouw. Zie het artikelen ‘Te laat’ van George Snijder in Bokkepoot 185, p. 23 en uitgebreider in ‘De Nooit Volmaakt – het vervolg’ van Henk Bok in Bokkepoot 216 p. 41: “een Frans gebakje”.