Scheepvaart- berichten voor de reüniegangers:
Wilhelminasluis Zaandam
Recreatievaart heeft te maken met beperkte service in beide richtingen vanaf vrijdag 1 augustus. Meer informatie betreffende Omvaaradvies recreatievaart is te downloaden via http://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/download?fileId=48977281
Tot 1 augustus kan de pleziervaart nog gebruik maken van de Wilhelminasluis, al kan er soms sprake zijn van enige wachttijd. Vanaf 1 augustus geldt een omvaaradvies via de naastgelegen historische Groote Sluis of via de Nauernasche Vaart.
Scheepvaart Wilhelminasluis (pdf)
Baggerwerkzaamheden
Vrijdag 1 augustus wordt gestart met baggerwerkzaamheden in een aantal Noord-Hollandse kanalen, wat een oponthoud van maximaal 0,5 uur tot gevolg kan hebben. Het betreft het Kanaal Alkmaar (Omval) – Kolhorn, het Kanaal Schagen – Kolhorn, de Huigenvaart en het Kogerpolderkanaal.