Pinkstersail2015Afgelopen Pinksterweekend was Hellevoetsluis weer in de ban van PinksterSail. Mooi weer, meer dan 50 klassieke zeilschepen, veel bemanningsleden, veel toeschouwers en een stad die bruiste van het leven. Op zaterdag 23 mei verzamelden de klassieke zeilschepen in de haven. Volgepakt lag de Westkade met deze mooie en vaak tot verbeelding sprekende schepen. Vele mensen passeerden de zeilschepen op de kade; oud zeilers, oud schippers uit de binnenvaart, oud zeelieden, oud marine mensen en natuurlijk gewoon liefhebbers.
Velen zaten zondagmiddag ook al te wachten op de schepen die aan het eind van de middag binnen kwamen. Bij het vuurtorentje en het restaurant, aan het begin van de haven, zaten deze mensen geamuseerd te kijken naar het schouwspel op het water en de binnenkomst van de machtige zeilschepen met hun uitbundige bemanningen. Door het schitterende weer waren er veel mensen op de been in Hellevoetsluis. De plaatselijke horeca deed weer goede zaken en PinksterSail zette Hellevoetsluis weer mooi op de kaart.
Zondagochtend was het om 10 uur palaver bij de Linquenda II. Jan en Simone Ruitenga, charterschippers in hart en nieren, hadden samen met Harry Schotanus, Dirk lamberts en Hans van Gent weer een mooi programma in elkaar gezet. O.a. dankzij de sponsoren De Zeeuw Makelaardij, Brand Maritiem Service Centre BV, Muziekcafé Barbiertje, Bakkie Broodje, de versmarkt aan de haven en natuurlijk Jan en Simone Ruitenga met hun Linquenda II zelf, kon dit zeilfestijn plaats vinden. Erg leuk was dat Watersportwinkel ‘De Vuurtoren’ en Wijnbar en Petit Café ‘De Tijdgeest’ ook zorgden voor prijzen van de deelnemers.
De Wethouder van Hellevoetsluis, Margriet den Brok, opende het zeilevenement weer tijdens het palaver met mooie en stimuleerde woorden. Zij memoreerde ook Teus Renes nog even en vond het mooi dat Hellevoetsluisse ondernemers de sponsoractiviteiten grotendeels hadden ingevuld. Zij voer mee met de Linquenda II, evenals als de heer en mevrouw de Zeeuw. Vele zeilers hadden hun mooie zwarte T-shirts van onze sponsor ‘Het BarBiertje’aan. Dat gaf een heel mooi ‘unisex’ gezicht.
De zeilers kregen hun instructies over hoe gezeild moest worden, kregen hun baankaarten en, voor het eerst dit jaar, kregen zij van de winnaars van de Teus Renes Bokaal in 2014 een opdracht mee. De schippers kregen allemaal een wit T-shirt en een zwarte stift en moesten dit shirt aan de voorkant voorzien van een karikatuur van de schipper met een leuke tekst op de achterkant. Vele hersenen zijn gekraakt tijdens het zeilen. Daarna vertrokken de zeilschepen richting Haringvliet.
Gelukkig bleek er toch nog enig wind te staan, later in de middag kwam zelfs meer wind. De weersvoorspellingen waren wat dat betreft minder gunstig, maar …. gelukkig. De relatief lichtere schepen hadden een voordeel, maar door tactisch goed te zeilen moest het voor velen mogelijk zijn in de prijzen te zeilen. De start is vaak cruciaal. Een goede positie in het startveld maakt een verdere zeiltocht toch wel makkelijker. Alert zeilen, vlaagjes wind oppikken, sturen naar waar de wind is, mede-zeilers in de gaten houden, de ‘loef afsteken’, alle zeiltrucs en – trics werden gebruikt.
Uiteindelijk kwamen de zeilers na 15.30 uur druppelsgewijs binnen varen. Enkele leden van het organisatie comité waren toen al bezig om de voorbereidingen te treffen voor de barbecue, die dit jaar werd gehouden in Muziekcafé Het BarBiertje. Bijna 40 schalen vlees, 4 emmers saus, 3 emmers salades, 2 grote emmers pindasaus, 50 Turkse broden, sla, tomaten, komkommers, 3 dikke worsten kruidenboter en 5 grote barbecues, alles was aanwezig om er een geslaagde avond van te maken. Het moest ook wel goed georganiseerd zijn, want de organisatie verwachtte 240 mensen op de bbq. De, uiteindelijk zelf doorgebakken, bbq-bakkers hebben ruim 3 uur staan bakken om alle genodigden van eten te voorzien.
Na 17.30 uur kwamen de schippers met hun bemanningen naar Het BarBiertje voor de afsluiting van 25 jaar PinksterSail. Dit gezellige slot, de bbq, van PinksterSail, samen met de prijsuitreiking was zeer geslaagd en misschien een mooi vooruitzicht voor volgend jaar, PinksterSail 2016. Het bleef nog lang gezellig in en om Het BarBiertje, waar na de prijsuitreiking, binnen, nog een band speelde.
De uitslag van de zeiltocht en de creatieve opdracht volgt later.
Het organisatie comité wil iedereen die heeft deelgenomen, weer hartelijk bedanken voor het grandioze zeilfestijn, dat samen met jullie, is gevierd. Met veel voldoening kijken de organisatoren terug op dit zeilevenement. Jan en Simone Ruitenga waren zeer blij met de grote belangstelling voor dit 25-jarig jubileum en beloofde volgend jaar weer een 26ste keer te organiseren.