Klik hier om direct naar de vragenlijst CVO-CBB te gaan
Zoals elders op deze website staat verzamelt de vereniging ervaringen over wat de obstakels zijn om ons Varend Erfgoed gecertificeerd te krijgen voor het CVO of CBB: wat voor aanpassingen worden vereist, en wordt er op een redelijke manier gekeken naar wat ‘klaarblijkelijk gevaar is’?
Tijdens Hassailt hebben een aantal schippers hun ervaringen gedeeld. Deze ervaringen hebben meer inzicht gegeven in wat de grootste knelpunten zijn, en soms ook wat de oplossing is. Het formulier met vragen dat daarvoor is gebruikt is nu via deze website beschikbaar. Deel je ervaringen! Het kunnen ervaringen van een eerste aanvraag of van een herkeuring zijn.
Het ligt voor de hand dat je aan de vereiste gaskeuring, brandblussers of vlakrapport moet voldoen. Interessanter is wat je aan je machinekamer en stuurinrichting moe(s)t aanpassen, of je ankers te licht zijn bevonden, of dat je vaarsnelheid te gering is. Er zijn verschillen van mening over of een blauw bord vereist is en of een waterdicht schot voorin volgens het CBB vereist is of dat het een aanvullende eis van de verzekeringsmaatschappij is. In de ALV tijdens Hassailt is de vraag aan de orde gekomen of andere verzekeringsmaatschappijen dan de EOC een waterdicht schot eisen. Als je hier ervaring mee hebt, vermeld het dan op het formulier.
Het vaargebied waarvoor je gekeurd wordt bepaalt voor een deel de eisen waarop wordt getoetst. Een van de oplossingen die daarom tijdens de gesprekken bij Hassailt aan de orde is gekomen is dat je het vaargebied van je certificering kunt beperken, bijvoorbeeld als de vereiste vaarsnelheid niet wordt gehaald. Op die manier kun je zorgen dat je nu wel onder de overgangsregeling valt. Het is mogelijk om later binnen de eisen van de overgangsregeling het vaargebied uit te breiden, wanneer je wel aan de gestelde eisen voor het ruimere vaargebied voldoet.
Er wordt door de commissie Wet- en Regelgeving overleg gevoerd met de ministeries van OCW en I&M over de CVO-CBB problematiek. Daarvoor is een sterk, en met feiten onderbouwd verhaal nodig over de mogelijke gevolgen van de CVO-CBB verplichtingen voor de varend erfgoed vloot. Deel daarom je ervaringen.
Klik hier om naar de vragenlijst CVO-CBB te gaan

Roel Bosch

Commissie Wet- en Regelgeving