Nieuw bestuur FVEN

De Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) heeft een nieuw bestuur.

Op de vergadering van 7 december 2017  is het nieuwe bestuur gepresenteerd.

Ik vind de continuïteit van de FVEN van dermate belang (zeker voor de LVBHB) dat ikzelf het voortouw heb genomen om een nieuw bestuur bij elkaar te zoeken. Op 7 december heb ik de vertrekkende bestuursleden (Marja Goud en Erik Pluimers) uitvoerig geprezen voor het vele werk dat verricht is in de afgelopen tijd. Vooral heb ik gememoreerd dat Marja de moed had om met haar vertrek de zaak ‘op scherp te zetten’ en daarmee te forceren dat er weer een volwaardig en voltallig bestuur is gevormd.

Het nieuwe bestuur bestaat naast mij verder uit:
Olav Loeber (SSRP; vice voorzitter)
Cor Bolt (SKZ; secretaris)
Martin de Boer (BASM; penningmeester)
Kees Weststrate (VDMS; lid)
Marion Levasier (SSRP; lid)
Rob Slangen (LVBHB) heeft aangegeven als notulist te willen optreden.

Er zal ook een ICT-werkgroep komen waar vooralsnog Jan Eissens (SSRP), Fred van Beelen en Klaus Spithost (beide LVBHB) deel van uitmaken.

De FVEN is van groot belang voor alle aangesloten behoudsorganisaties en andere spelers in het (varend) erfgoedwereldje als spreekbuis naar de overheid toe. We willen naar een vernieuwde structuur (FVEN 2.0) die toekomstbestendig is. Een goed toegankelijk register (RVEN) is daarin een cruciale factor en ook willen we ons nog meer ‘laten zien’ zowel naar overheden als naar het publiek. We streven naar echte erkenning van het Varend Erfgoed!

Op de vergadering konden meteen een aantal nieuwe leden verwelkomd worden waaronder de Zweedse Klassiekers, de maritieme musea, de Polyester Scherpe Jachten en de Vereniging voor beroepschartervaart BBZ.

Een uitgebreider verslag zal verschijnen in de Scheepspost van volgende week.

Uw voorzitter (dat blijft ie ook….)
Rolf van der Mark