De werkgroep “AIS een goed ID” heeft een artikel gepubliceerd met een overzicht van de laatste ontwikkelingen rondom AIS/ECDIS.

Namens de FVEN neemt Klaus Spithost deel aan de werkgroep “AIS een goed ID” van het Agentschap Telecom. In 2017 is vanuit de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) een evaluatie-enquête uitgevoerd onder schippers en AIS leveranciers om aanloopproblemen en omissies inzichtelijk te krijgen en waar nodig het systeem te verbeteren.

De werkgroep heeft nu in een artikel de laatste ontwikkelingen op een rijtje gezet. Klik hier om het te downloaden/openen.