Er is weer een nieuw nummer van Info20m (informatie voor CvO-plichtige schepen).
De pdf kan gedownload worden via: https://bosq.home.xs4all.nl/index.htm

De inhoud van dit nummer:

* Eerste bijeenkomst van de examencommissies voor beroepskwalificaties

* Examenkaarten Klein Vaarbewijs nu te downloaden

* Nieuwe afbakening KVB2

* Examens Klein Vaarbewijs vanaf 2020 bij het CBR

* Klein Vaarbewijs in een wip

* Wijziging Rijnvaartpolitiereglement 1

* Wijziging Rijnvaartpolitiereglement 2

* Wijziging Rijnvaartpolitiereglement 3

* Nieuwe vaarregels in België

* Internet consultatie Wijziging Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015

* Nieuwe Inland Ecdis standaard gepubliceerd

* Richtlijn voor Strafvordering Binnenvaart

* Wijziging Binnenvaartregeling

* Bijltjesdag?

* Varend historisch erfgoed staat voor grote uitdagingen

* Historische vloot gebukt onder regelzucht

* Hoe zit dat nu met het CvO na 1 november?

* CvO en CBB na 1 november 2018

* Brief Minister over boetebeleid binnenvaart en evaluatie toezicht binnenvaartwet

* Minister wil zeeschepen van ideële organisaties aanpakken

* Minister gaat zeeschepen van ideële organisaties aanpakken

* Nieuwe regels voor zeeschepen van ideële organisaties

* LED stoort marifoon en AIS

* Einde voor rode diesel?

* Rode diesel in de UK vervolg

* Onderzoek zwavel en zeescheepvaart

* Schipper krijgt de schuld, keuringsinstanties vrij

* ILenT kan rondhouten gaan doorlichten

* Scherpe controle op keurmeesters bruine vloot

* D66 wil illegaal poepende schepen aanpakken

* Motie verboden toiletwater te lozen

* Motie voor verzegeling vuilwatertanks recreatievaart aangenomen

* Het kleinste kamertje

* Het kleinste kamertje, vervolg

* Subsidieregeling riolering woonboten 2018 – 2020

* Subsidieregeling riolering woonboten 2018–2020 (regeling)

* Beleidsregel subsidieregeling riolering woonboten 2018-2020

* Rabobank hypotheek wel mogelijk?

* Wel hypotheek voor schepen mogelijk?

* Scheepspost aangepast voor lezers

* De FVEN zoekt nieuwe bestuursleden

* De restauratieregeling mobiel erfgoed van het Mondriaan Fonds is opengesteld!!

* Subsidie komt definitief in plaats van fiscale aftrek

* Update afschaffing fiscale aftrek voor monumenteigenaren

* Nieuwe versie Liggers Scheepsmetings Dienst

* Boek Schepen die blijven nu ook te downloaden

* Eerste Nationaal Mobiel Erfgoed Weekend op 14/15 sept 2019

* Handboek voor maritieme curatoren

* Landschapsbiografie van het Waddengebied

* Publicatie Palmhoutwrak een venster naar de gouden eeuw

* Publicatie Ruimte voor water en erfgoed

* Scheepsrestaurateurs: “Een monument verziek je niet”

* Waardering maritiem erfgoed afgerond

* Tienduizenden archeologische rapporten digitaal beschikbaar

* Archief teruggevorderde binnenschepen na de Tweede Wereldoorlog