Het nieuwste nummer, nummer 89, is HIER te donloaden (PDF, 2 MB) of via https://bosq.home.xs4all.nl/index.htm.

Verbrandingsmotoren

Speciale aandacht voor de opvolger van de Europese richtlijn voor binnenvaartschepen, die vanaf oktober 2018 van kracht wordt. Daarin onder andere strengere regels voor scheepsmotoren: heel hoofdstuk 9 dat gaat over uitstoot van schadelijke gassen en luchtverontreinigende deeltjes door interne verbrandingsmotoren is van toepassing verklaard op pleziervaartuigen! Dit hoofdstuk is niet alleen van toepassing op de hoofdmotor maar ook op alle andere motoren met een vermogen groter dan 19 kW (25 pk) die aan boord gebruikt worden zoals het aggregaat.

Hoofdstuk 24

Bovendien is in de nieuwe regelgeving hoofdstuk 24 opgenomen waarin de bijzondere bepalingen voor traditionele vaartuigen zijn opgenomen. De consequenties daarvan zijn nog niet te overzien.

Inhoud

* Klein Vaarbewijs en de Vamex
* Lijsten van begrippen bij KVB examens
* Gewijzigd beleid mondelinge examens klein vaarbewijs
* Verhuizing CWO secretariaat
* Nieuw verkeersbord in het RPR
* Duikers en scheepvaart hoe zit dat?
* Marifoon gebruiken? Ja natuurlijk !
* Rijkswaterstaat vraagt aandacht voor draaiende schroeven in sluizen en negeren rood licht
* ‘Varen doe je Samen!’ viert deze zomer haar tienjarig jubileum
* Zwemmen in rivieren en kanalen
* LVBHB op Facebook
* Te koop op Facebook
* Motorenboekjes online
* Nu ook FVEN vlaggen
* Het grote misverstand register varende monumenten
* Oproep voor erfgoed-, museum- en historische havens
* Platform Erfgoedhavens Nederland voor 2e keer bijeen
* Sluit je aan bij het Platform Erfgoedhavens Nederland
* AIS Het Automatic Identification System
* Skûtsjes boven 20 meter moeten AIS installeren
* Privacy in relatie tot AIS gegevens
* Verplichting CvO (Certificaat van Onderzoek) voor schepen groter dan 20 meter
* Over brandmerken ENI roepnaam en MMSI
* Oproep deel je ervaringen over CVO-CBB
* CBB CvO buddy
* Presentatie CBB CvO
* Platform Erfgoedhavens Nederland houdt enquête over CBB en CvO-R
* NBKB start website voor de binnenvaart-wetgeving
* Certificering van Nederlandse traditionele en nieuw gebouwde zeilende passagiersschepen
* Certificaatplicht voor pleziervaartuigen die geregistreerd staan als zeeschepen
* Twintig meter grens is probleem voor IFKS
* CVO voor zeeschepen en skûtsjes
* Kleine sleepboten en de CvO plicht
* Opvolger Europese richtlijn voor binnenvaartschepen vanaf oktober 2018 van kracht
* Nieuwe technische eisen pleziervaart uitgebreider
* Nieuw hoofdstuk voor traditionele vaartuigen in nieuwe binnenschepeneisen opgenomen
* Rapport OVV over mastbreuk Harlingen gepubliceerd
* Kamervragen over mastbreuk Amicitia
* Schijnveiligheid
* Aanbiedingsbrief bij antwoorden op nadere schriftelijke vragen over besluiten bij de Omgevingswet
* Invoering Omgevingswet uitgesteld transitie gaat onverminderd voort
* Kennis oude scheepsambachten dreigt verloren te gaan
* Zeiltjalk Bruinvisch zeilt met schelpen naar Hassailt
* En toch beweegt ze!
* 2018 Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed
* Zorgen over toekomst maritieme archeologie
* Kustprovincies eisen actie voor scheepswrakken
* Kamervragen om teloorgang van wrakken
* Ministerie van OCW schrijft Projectplan Erfgoed telt
* Rijkswaterstaat lanceert vaar melder-app