info20m-87Het nieuwe nummer van Info20M is net verschenen, boordevol nieuws en nieuwtjes voor schepen langer dan 20 meter. En teken des tijds: veel wet en regelgeving!
Hier is het te downloaden (1,2 Mb) en het is ook op de site van de familie Bos te vinden.
De volgende onderwerpen staan er in:
95.000 papieren vaarbewijzen inmiddels omgeruild
Veranderende wet- en regelgeving Infrastructuur en
Milieu per 1 juli 2016
Wijzigingen in het BPR
Spudpalen in RPR opgenomen
Wijziging RPR per 1 december 2016
Nog geen CvO?
Pleitnota Varend Erfgoed naar Tweede Kamer
Slepen in recreatievaart voorlopig niet gecontroleerd
Wijziging handhaving sleep-, duw- en sleepduwboten
Kamervragen met antwoorden mbt CvO sleepboten
Kamervragen met antwoorden mbt eisen voor skûtsjes
Overgangsregeling Binnenvaartwet 31 december 2018
afgelopen
CvO perikelen
Certificering Binnenvaartwet
Wachttijden scheepsmetingsdienst Nederland
opgelopen tot 4 maanden
Kabinet maakt ontwerpbesluiten Omgevingswet
openbaar
Internetconsultatie 4 ontwerpbesluiten bij de
Omgevingswet
Reacties internetconsultatie Omgevingswet
Erfgoedvereniging Heemschut stuurt zienswijze op
AMvB’s Omgevingswet
Diverse reacties op internetconsultatie besluiten
Omgevingswet
Omgevingswet en varend erfgoed
Reactie varend erfgoed op de Omgevingsbesluiten
Reactie HISWA op omgevingsbesluiten
Eén informatiepunt voor de Omgevingswet
Reactie LVBHB op geluidseisen
Wijziging van de Woningwet ter verduidelijking
voorschriften woonboten
Nota minister Blok over voorschriften woonboten
Agentschap Telecom beëindigt registraties
Vaststelling Landelijke Handhavingstrategie,
Rijkswaterstaat
Uw mening over AIS en Inland Ecdis
Nieuwe motoren onder 300 kW moeten vanaf 2019
voldoen aan richtlijn
Schepen op de Noordzee milieuvriendelijker
Definitief rapport Geluid Binnenvaartschepen
Nieuws uit het FVEN
FVEN heeft nieuwe voorzitter en vice-voorzitter
Aanpassing Register Varend Erfgoed
Traditionele Ambachten Varend Erfgoed
Eerste integrale Erfgoedwet op 1 juli 2016 van kracht
Archeologie onder water in Erfgoedwet
Onderhoud aan rijksmonument in Waddenzee
Tweede Mobiel erfgoed congres succes
Tweede Nationaal Congres Mobiel Erfgoed
Geld voor zichtbaar maken mobiel erfgoed
Gezicht voor mobiel erfgoed
Gemeenteraad Amsterdam achter Varend Erfgoed
Voorstel 2018 Europees Jaar van het cultureel erfgoed
Watersport in 2030, 2040 en 2050
Simon de Waard en Han Visser lid van verdienste
Aanbieding rapport evaluatie inzameling overig
scheepsbedrijfsafval in de binnenvaart
Nieuwe website voor de Classic Zeiler