logo_Vreeswijk_reunieTijdens VreeswijkVolVaart vindt de ledenvergadering op vrijdagavond plaats in ’t Veerhuis. Als om acht uur iedereen binnen is, opent voorzitter Rolf van der Mark de vergadering. We worden welkom geheten door Co Blok van de Museumwerf Vreeswijk, die memoreert: ‘De binnenvaart zit in het DNA van dit gebied. Ze is altijd van groot belang geweest voor Vreeswijk, met de vele zand- en grindbedrijven die hier zaten.’
Traditiegetrouw volgt dan het ‘Groot Niet Te Vermijden Reüniekoor’ met een speciaal voor dit evenement door Frank Edam geschreven lied op de wijs van ‘Yellow Submarine’.
Een belangrijk punt in de vergadering is het bespreken van het bestuursvoorstel voor de ‘nieuwe schouw’ voor schepen om tot de status van varend monument te komen. Rolf licht toe wat de verschillen zijn ten opzichte van de oude methode. Een belangrijk aspect in de nieuwe schouw is dat er een cultuurhistorische beschrijving van het schip wordt gevraagd. Voorheen werd er gekozen het schip terug te brengen (of te behouden) in de situatie van een bepaald moment in zijn geschiedenis. Daardoor zijn vaak  interessante details van aangebrachte veranderingen verloren gegaan. In de nieuwe vorm wordt de hele geschiedenis van het schip van belang geacht. Na de nodige vragen van leden, zoals: ‘Behoudt mijn schip zijn huidige status van Varend Monument?’ (antwoord: ‘Ja’) wordt het voorstel voor de nieuwe schouw in stemming gebracht en door de overgrote meerderheid van de aanwezigen goedgekeurd.
20160729_211016
Een tweede punt van stemming betreft een verandering in het huishoudelijk reglement betreffende de contributie inning en eventuele sancties. Ook hiermee gaan de leden akkoord.
Rolf praat ons bij over het Driejarig Operationeel Plan. In speels vormgegeven maar niet altijd leesbare diagrammen zien we hoe de vlag ervoor staat met alle speerpunten. Rolf: ‘We zijn er nog niet, maar we zijn goed op weg.’ Hij noemt onder andere: de exploitatie van de Terra Nova gaat goed. Top prioriteit heeft nog steeds PR & Communicatie en Wet- & Regelgeving.
Als lid van verdienste is iemand gekozen die juist ontzettend actief is op het gebied van Wet- & Regelgeving (en ook het informeren over AIS en GTL brandstof): Simon de Waard. Een welverdiende keuze!
De Henk Bos wisseltrofee wordt sinds vorig jaar uitgereikt aan iemand uit de vereniging die bijzonder actief is met het beschikbaar maken van nuttige informatie. De prijs gaat naar George Snijder, die heel veel publicaties op zijn naam heeft staan. Hij is helaas wegens vakantie niet aanwezig om de bijzondere trofee in ontvangst te nemen.
Er is nog een lid van verdienste gekozen, iemand die zich naast veel andere zaken heeft ingezet voor het weer openstellen van het Apeldoorns Kanaal: Han Visser. Als hij het speldje krijgt opgespeld, vertrouwt hij ons toe: ‘Ik kan nachtmerries hebben, maar soms ook mooie dromen van die boten.’
Aan het eind van de vergadering wordt Hassailt (27 t/m 30 juli 2017) onder de aandacht gebracht. Vooruitlopend op deze erfgoed manifestie krijgen de bruggen en grachten in Hasselt een opknapbeurt en er komt een heuse rivierboulevard langs het Zwartewater. Kortom: ‘Gooi de trossen los en kom naar Hasselt’

Stad Breda web

Winnaar van de Aat van der Giessen Aanmoedigingsprijs de Stad Breda

Het uitreiken van de Aat van der Giessen Aanmoedigingsprijs vindt plaats op zaterdagavond. In de oude sluis van Vreeswijk is een podium neergelegd voor het concert later op de avond. Daar wordt de prijs uitgereikt aan Hamp Harmsen van de luxe motor Stad Breda. De Terra Nova is spectaculair de sluis binnengevaren en ligt met haar boeg tussen de geheven delen van de witte klapbrug. Het wordt nog een hele toer om de volgende morgen dat hele stuk door het kanaal weer achteruit terug te varen tussen al die schepen door, maar Jan Lock klaart de klus!
Trudy Boom