De Eerste Kamer heeft op 29 maart het wetsvoorstel Huurbescherming ligplaatsen voor woonboten aangenomen.

Varende woonschepen in Gorinchem. Foto Simon J. de Waard.

De huur van een ligplaats van een woonboot kan binnenkort alleen nog met een wettelijke opzeggingsgrond opgezegd worden. Als de woonbooteigenaar het daar niet mee eens is, beslist de rechter. Ook krijgen huurders dezelfde maximering van de jaarlijkse huurstijging als huurders van woningen in de vrije sector. Dit regelt het wetsvoorstel Huurbescherming ligplaatsen voor woonboten, dat de Eerste Kamer op 29 maart aannam. De Tweede Kamer stemde eerder al in met het voorstel. De wetswijziging treedt binnenkort in werking; over de precieze ingangsdatum wordt nog besloten.

De voorwaarden en (huur)bescherming gaan voor nieuwe huurcontracten direct gelden vanaf de ingangsdatum van de wet. Voor lopende huurcontracten geldt een overgangsperiode van twee jaar.

De wet regelt meer beschermingen die vergelijkbaar zijn met die van huurders van woonhuizen. Klik hier voor het nieuwsbericht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wat de overgangsperiode inhoudt is te vinden in Artikel II van de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel, klik hier.