Mulder boeken afleveren web

De boeken worden uitgeladen bij het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal

De Mulderwerven in Stadskanaal beschreven door Willem Mulder
Op 22 mei 2015 presenteerde ir. Willem Mulder de tweede druk van zijn familiekroniek. Sinds de in 2007 verschenen eerste druk zijn er enorm veel nieuwe maritieme gegevens boven water gekomen. Naar de mening van de auteur te veel om verloren te laten gaan. Vandaar deze geheel herziene en aangevulde uitgave.
Ook de Noorder Schippers zijn te gast bij de feestelijke presentatie van de tweede druk. Het ochtendprogramma vindt plaats in het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen waar directeur Jan Wiebe van Veen het eerste exemplaar krijgt aangeboden.
Het tweede programmaonderdeel heeft plaats in Stadskanaal waar de wortels van het scheepsbouwersgeslacht Mulder liggen. Na de lunch in het schitterend gelegen Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal overhandigt Willem Mulder het tweede exemplaar aan directeur Helen Kämink die oprecht blij is met de nieuwe uitgave: “Al jaren moeten wij ‘nee’ verkopen. Ik struin zelfs antiquariaten af om aan de vraag de kunnen voldoen.”
Het derde exemplaar is voor LVBHB-lid George Snijder die zorg heeft gedragen voor de correcties in dit lijvige boekwerk.

Mulder signeert web

Willem Mulder signeert zijn boek.

De in 2007 verschenen uitgave van Honderd jaar Schepen, Schippers en Scheepsbouwers in Stadskanaal mocht destijds een waar levenswerk worden genoemd. Desalniettemin heeft de onvermoeibare Willem Mulder na het verschijnen van de eerste druk maar liefst acht jaar intensief gespeurd en gespit. Het resultaat mag er zijn. Nog completer zijn de bouwlijsten van de Mulder-werven, familieverhalen zijn toegevoegd, nog varende Mulder-schepen worden onder de aandacht gebracht en heel veel details zijn aangevuld.
Na al dit goede nieuws voor de liefhebbers van veenkoloniale scheepsbouw rest er één zorg … waar gaat Willem Mulder zijn dagen mee vullen?
Honderd jaar Schepen, Schippers en Scheepsbouwers in Stadskanaal wordt in eigen beheer door de auteur uitgegeven. Het krap 800 pagina’s dikke boek is rijk geïllustreerd (zwart-wit uitgave) en kost € 29,95. Verkrijgbaar bij het Streekhistorisch Centrum te Stadskanaal, het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen en het Veenkoloniaal Museum te Veendam en natuurlijk tijdens MusSAILkanaal. Voor nadere info mail de auteur.