Wie pakt de handschoen op?

Het bestuur heeft besloten om naar een nieuwe versie van BHS te gaan: BHS 2.0. De reden daarvoor is vooral technisch van aard, maar ook omdat we BHS eigentijdser en gebruiksvriendelijker willen maken en dus aantrekkelijker in gebruik als gereedschap om onze schepen mee te documenteren.

Voor de realisatie van BHS 2.0 is een stevig stuk programmeerwerk nodig. Het bestuur acht deze klus niet geschikt om die door  een vrijwilliger te laten uitvoeren. Dit o.a vanwege gewenste garanties t.a.v. levertijd, onderhoud maar ook de omvangrijkheid en complexiteit.

Teneinde iedereen die daarvoor geïnteresseerd is een mogelijkheid te bieden hierop aan te bieden en/of mee te werken publiceren we bij deze via de website het “eisenpakket” waaraan BHS 2.0 zou moeten voldoen.

Reacties (uiterlijk 15 november a.s.) graag naar : voorzitter@lvbhb.nl
De aanvraag is ook “extern” uitgezet teneinde te peilen in hoeverre er in de markt belangstelling voor een dergelijke klus is (en voor welke prijs).

Klik hier voor de productomschrijving.