Hierbij de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen bestuursvergadering op 7 oktober 2019.

De organisatie van de LVBHB Contactdag op zaterdag 2 november voor nieuwe leden, werkgroep leden en al de andere leden van de vereniging is drukdoende om het tot een succes te maken en niet zonder reden, er hebben zich inmiddels meer dan 100 deelnemers gemeld en dat is buiten verwachting en een groot compliment waard. De vereniging wil groots uitpakken, dus meld je aan.

De Algemene Vergadering in Vreeswijk heeft inmiddels plaatsgevonden. Bij acclamatie is Mirjam Lock toegetreden tot het bestuur, zij gaat zich vooral bezighouden met het vrijwilligersbeleid en de AVG. Aan de orde kwamen de nieuwe koers van de FVEN, de voortgang van de financiering van schepen middels een hypotheek, de nieuwe opzet van de LVBHB-contactdag, het jeugdbeleid, het vrijwilligersbeleid, de komende evenementen en wat er allemaal te gebeuren staat op het gebied van de communicatie en PR. Binnenkort zijn de notulen in concept terug te vinden op de website.

 

Henri Derksen is tijdens de vergadering benoemd tot Lid van Verdienste vanwege zijn tomeloze inzet voor de vereniging met name op het gebied van Wet- en Regelgeving.

 

 

Er komt heel wat bij kijken om een Erfgoedmanifestatie te organiseren. Het bestuur gaat de richtlijnen voor externen (Gemeenten e.d.) duidelijker communiceren door ze op de website te plaatsen zodat men weet wat er verwacht wordt. Daarnaast bestaan er interne richtlijnen voor de deelnemende schepen, zoals b.v. het niet mogen organiseren van commerciële activiteiten. We maken uiteraard een uitzondering voor ons vlaggenschip de Terra Nova.

Er wordt dringend gezocht naar iemand van de vereniging die de LVBHB mede gaat vertegenwoordigen binnen de FVEN. Zowel Rolf als Rob stoppen met hun werkzaamheden eind van dit jaar binnen het dagelijks bestuur van de federatie. Rolf stopt als voorzitter van de FVEN teneinde (onder andere…) meer tijd aan de LVBHB te kunnen besteden.  Er wordt dus een nieuwe voorzitter van de FVEN gezocht! De sfeer en samenwerking binnen het bestuur van de federatie is prima en er liggen uitdagende nieuwe plannen voor de nabije toekomst. Rolf blijft uiteraard nog wel ons vertegenwoordigen in het Algemeen Bestuur. Gezien die vele nieuwe ontwikkelingen is het beslist noodzakelijk dat we als Behoudsorganisatie onze stem laten horen!! Voor meer informatie kun je terecht bij Rolf.

Het bestuur steunt het initiatief van de Bokkepoot om ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding een extra uitgave van de Bokkepoot te maken. Er schijnt genoeg kopij te zijn waarmee ruim 100 bladzijden gevuld kunnen worden door de redactie. Volgend jaar is de verschijningsdatum.

De goedgekeurde notulen van alle bestuursvergaderingen zijn op de website terug te vinden.

Rob Slangen, notulist van het bestuur.