Bestuurlijkheden van 29 mei 2018
Het bestuur van de LVBHB vergadert op de laatste dinsdag van de maand. Hierbij de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen vergadering.
Onlangs heeft Fred van Beelen aangegeven te stoppen met zijn bestuursfunctie.
Aan Freds besluit is een lange discussie binnen het bestuur voorafgegaan.
Het onderwerp: het uit te stippelen beleid rondom het al dan niet betalen van vrijwilligers binnen de vereniging.
Het bestuur vindt dat je in sommige gevallen vrijwilligers moet kunnen uitbetalen.
Fred is van mening dat je vrijwilligers, zoals onze vereniging nu functioneert, niet moet betalen voor ‘commerciële werkzaamheden’, omdat je in dat geval een ongelijke beloning creëert en dat andere vrijwilligers kan demotiveren.
We zijn het er wel over eens dat we werkzaamheden kunnen uitbesteden aan derden, om zo nodig de slagkracht van en de continuïteit in de vereniging te bevorderen.
Fred heeft aangegeven zijn vrijwilligerswerk voorlopig op een lager pitje te zetten, totdat de koers – met betrekking tot al dan niet uitbetalen van vrijwilligers – is vastgesteld.
Klaus Spithost en Rob Slangen nemen voorlopig zijn taak over.
Om tot een update van het BHS 2.0 te komen heeft het bestuur besloten om een beroep te doen aan derden voor een offerte. Op deze aanvraag kunnen zowel leden als niet leden reageren. Er gaat een aanvraag uit naar potentiele aanbieders.
Bataviahaven in Lelystad heeft aan de FVEN gevraagd of men interesse heeft in het organiseren van een jaarlijks evenement voor het Varend Erfgoed in Lelystad te beginnen in 2019. Zoals bekend zijn de schepen van de Behoudsorganisaties binnen de FVEN present bij de komende vlootschouw op 14 juni t.g.v. 100 jaar Zuiderzee wet. Onze vereniging vindt het een mooi initiatief en wil er graag aan meewerken. Het evenement valt samen met de Oldtimer dag op hetzelfde tijdstip en op vaderdag zodat er een mooie gelegenheid bestaat om het Varend Erfgoed jaarlijks te presenteren.
Varen met publiek tijdens evenementen is een ander onderwerp wat besproken is op de bestuursvergadering. Het bestuur neigt ernaar het toe te staan mits het schip ervoor ingericht is, een maximumaantal passagiers meevaren en aan alle veiligheidsvoorschriften voldaan is. Eerst zullen er randvoorwaarden voor geformuleerd worden. We zijn benieuwd wat u, de leden, ervan vindt. Laat het ons weten.
De Erfgoedmanifestatie in Leiden komt steeds dichterbij. Het is nog een hele puzzel om alle schepen vanaf Warmond, waar het voorprogramma op de Kaag plaatsvindt, op een nette manier door alle bruggen in Leiden te krijgen. Het programma is bekend en staat op de site van Sail Leiden. Binnenkort komt er meer informatie voor de aangemelde schepen. Het bestuur vindt dat de LVBHB er een beetje bekaaid van afkomt. Het is immers dankzij de LVBHB dat dit evenement georganiseerd kan worden en nu lijkt het dat Leiden en in hun publiciteit met de buit van door gaat. Jan, met de pet op van Sail Leiden, verzekert het bestuur dat de LVBHB een prominente plek zal krijgen.
De goedgekeurde notulen van de vorige vergaderingen zijn voor leden hier in te zien.
Opmerkingen kunt u hier kwijt.
Rob Slangen, notulist van het bestuur