Het bestuur van de LVBHB vergadert op de laatste maandag van de maand. Hierbij de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen vergadering.

De Terra Nova is erbij! Op woensdagmiddag 9 februari opende prinses Beatrix de 3kolk van de prinses Beatrixsluis in Nieuwegein. Samen met nog een aantal andere schepen voer de Terra Nova als eerste de nieuwe sluis binnen.

Voorafgaand aan de afgelopen bestuursvergadering heeft Mirjam Lock een presentatie gehouden over de AVG. Het was zeer verhelderend. Er zal nog het een en ander moeten gebeuren en zij wil ons daarbij ondersteunen. Het feit dat we er op deze manier mee bezig zijn om de AVG op een verantwoorde wijze in te voeren is een stap in de goede richting.

Via de redactie van de Bokkepoot bereikte ons het verzoek om een speciale uitgave te maken van de Bokkepoot in 2020 over de gevolgen van de 2ewereldoorlog voor de binnenvaart. Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat de oorlog eindigde. Het bestuur steunt dit initiatief en heeft een bedrag gereserveerd op de begroting.

Is een AED nodig voor op de Terra Nova? Gezien in het licht van de bedrijfshulpverlening (BHV) is het wel wenselijk. Er wordt gekeken naar de kosten en er is besloten om een AED aan te schaffen.

Het bestuur is zeer benieuwd naar de mening van de leden aangaande de jaarlijkse erfgoedmanifestatie. Op de uitgezette enquête is minimaal gereageerd. Dat is erg jammer temeer omdat er veel veranderd is afgelopen jaren en veel leden zich daar zorgen over maken en een andere mening hebben. Laat het vooral weten en vul die enquête hier in dan kunnen we er wat mee.

De LVBHB wil lid worden van de EBA (Europian Boating Association). Deze organisatie spreekt mee in Europees verband over belangrijke zaken, zoals bv. de emissie-eisen rondom motoren. Binnen de FVEN  was er minder belangstelling en werd aangeraden om eerst alleen deel te nemen aan het vooroverleg. Echter op aandringen van het knelpuntenoverleg binnen OTNB (Overleg Techniek en Nautiek Binnenvaart) is besloten om toch lid te worden.

Er is een vacature bij de Schouw Commissie. Rob K. stopt ermee en men is dringend op zoek naar een plaatsvervanger. Graag opgeven bij sc@lvbhb.nl

Wat te doen met leden die zonder schip naar de erfgoedmanifestatie willen komen? Die vraag kreeg het bestuur voorgelegd. De mening is dat ook die leden volledig moeten kunnen profiteren van de deelname aan de manifestatie, dus ingeschreven staan op de deelnemerslijst etc. Het bestuur zal deze bepaling opnemen in het draaiboek voor de manifestatie.

Komende jaar zullen alle werkgroepen bezocht worden door een van de bestuursleden. De werkgroepen zijn verdeeld onder de bestuursleden. Nieuwsgierig? Hier zijn de contactpersonen:

·      Communicatie & PR – Maurice

·      Redactie BP – Klaus

·      Havens en ligplaatsen – Eric

·      Verenigingsstand – Jan

·      Beurzen/evenementen – Eric ·      OMO – Jan
·      Schouw commissie – Klaus ·      ICT/website – Klaus en Maurice
·      TN onderhoud – Rolf ·      TN exploitatie – Jan
·      Stichting TN – Jan en Rolf ·      Stuurvrouwen – Maurice
·      Noorderschippers – Rolf ·      Regio Zuid – Jan
·      Kennisdeling/hist. schepen – Eric ·      Kleine zeilvaart – Jan
·      Ledenadministratie – Jan ·      Webredactie?
·      Social media – Maurice ·      Organiseren alg. vergadering – Eric
·      Verslag/notulen – Rob ·      Jaarstukken – iedere aandachts-     functionaris

 

Wilt u nog meer op de hoogte zijn van wat het bestuur aan werkzaamheden verricht? Volg dan het blog van het bestuur op de website.

De goedgekeurde notulen van de vorige vergaderingen zijn voor leden hier in te zien.

Rob Slangen, notulist van het bestuur.