Het bestuur van de LVBHB vergadert op de laatste maandag van de maand. Hierbij de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen vergadering.

Tijdens de afgelopen bestuursvergadering was Mirjam Lock aanwezig om te kijken of een bestuursfunctie iets voor haar is. Ze is lid van de werkgroep exploitatie van de Terra Nova. Ze is vooral gemotiveerd om het vrijwilligersbeleid vorm te geven. Daarnaast heeft ze veel kennis van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In de AVG zijn regels opgesteld hoe er omgegaan dient te worden met verwerking van persoonsgegevens. Zij loopt de komende periode mee met die restrictie dat haar nieuwe baan nog roet in het eten kan gooien. Het bestuur hoopt daar een passende oplossing voor te bedenken.

Al enige tijd wordt gedacht om de werkgroependag/nieuwe leden dag die dit jaar op zaterdag 2 november plaatsvindt opnieuw vorm te geven. Zou het niet beter zijn als alle leden aan die dag iets aan zouden hebben dan alleen de vaste groep werkgroepenleden aangevuld met nieuwe leden. Dat zou de betrokkenheid in de vereniging kunnen vergroten. Hoe maak je zo’n dag aantrekkelijk? Kraampjes met info zou schelen in plaats van een presentatie door de werkgroepen. Er komt een voorstel wat de komende tijd de aandacht heeft van het bestuur. De aanbevelingen van de werkgroep vrijwilligersbeleid tijdens de laatste AV worden daarbij meegenomen.

Er komt een nieuwe banner aangepast aan de nieuwe huisstijl. Het ontwerp is in de maak. Het blijkt dat de oude banners niet eeuwig meegaan en na ongeveer 5 jaar aan vervanging toe zijn. Ieder lid kan met de gegevens vanuit het BHS een nieuwe banner aanvragen tegen kostprijs (ongeveer €10). De vereniging betaalt de portokosten. Te zijner tijd te bestellen in de webshop.

Er is de LVBHB verzekerd dat alle bruggen en sluizen tijdens Victorie Alkmaar zullen draaien. Ook is de organisatie van de aanbrengtocht en de Sail-In zo goed als rond. Afgesproken is dat alle leden van de vereniging (mist gemeld) deel kunnen nemen aan de schippersmaaltijd. Nadere berichten worden gepubliceerd in een extra Bulletalie. Het belooft een mooi evenement te worden.

Onlangs is bekend geworden dat het congres tijdens het Nationaal Mobiel Erfgoed evenement in Lelystad niet doorgaat. Daarmee komt het hele evenement dat in september gepland stond te vervallen. Men wil het komend jaar gebruiken om het evenement beter voor te bereiden voor 2020.

Bij de kandidaatstelling van Brielle in 2022 voor de Erfgoedmanifestatie is een probleem gerezen met de datum. Het blijkt dat in hetzelfde weekeinde een jazzfestival georganiseerd wordt en dat gaat niet samen. Daarmee rees de vraag of we aan het laatste weekeinde van juli vast zitten. Het bestuur denkt erover om rond die periode drie weekenden beschikbaar te stellen waaruit de kandidaat-steden kunnen kiezen. Dat vergroot de kansen voor deelname. Een echt argument om aan het laatste weekeinde vast te houden werd niet gevonden.

Wilt u nog meer op de hoogte zijn van wat het bestuur aan werkzaamheden verricht? Volg dan het blog van het bestuur op de website. Tevens zijn daar de goedgekeurde notulen van de bestuursvergadering terug te vinden.

Rob Slangen, notulist van het bestuur.