Het bestuur: v.l.n.r. Rolf van der Mark (voorzitter), Rob Slangen (notulist), Jan Marijt (penningmeester), Fred van Beelen (secretaris), Klaus Spithost (lid) en Nicolien Schwippert (lid). Nog niet in beeld: Maurice Luimes (lid).


Het bestuur van de LVBHB vergadert op de laatste dinsdag van de maand. Hierbij de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen vergadering.
Dit jaar vindt de Nieuwjaarsreceptie van de vereniging plaats op zaterdag 20 januari op de Terra Nova in Vreeswijk. De nieuwjaarsreceptie wordt georganiseerd door de werkgroep exploitatie Terra Nova.
Winschoten wil zich nomineren voor de Varend Erfgoedmanifestatie in 2020. Tot op heden zijn er nog geen andere kandidaten bekend. Tijdens de komende wintervergadering kunnen de leden zich daarover uitspreken.
De Terra Nova krijgt een nieuwe ligplaats. Toen bekend werd dat de ligplaats van de Terra Nova in Dordrecht kwam te vervallen is naarstig gezocht naar een andere geschikte locatie. In Vreeswijk had men er wel oren naar en dus kan de Terra Nova daar afmeren zowel in de winter (in het dorp) als zomer (aan de Handelskade). Het betreft geen vaste ligplaats. Vreeswijk is centraal gelegen en bekend bij de vereniging. Een goede combi dus. Volgens onze voorzitter biedt Vreeswijk talrijke mogelijkheden om gebruik te maken van plaatselijke voorzieningen zoals het Fort voor bijeenkomsten.
Daarnaast is de vacante beheersfunctie voor de Terra Nova voorlopig niet urgent meer. Jan Lock heeft bij nader inzien besloten om die taak weer op zich te nemen samen met een enthousiaste groep vrijwilligers. De werkgroep exploitatie van de TN vermeldt een goed positief resultaat waardoor het mogelijk is geworden om investeringen te doen.
Tijdens de Traditionele Schepenbeurs in Den Helder was de vereniging present met de gebruikelijke verenigingsstand. Dit keer was er naast de boeken- informatiestand in beheer bij Henk Morel ook een beeldscherm te zien waarop een aantal filmpjes werden vertoond, hetgeen een succes bleek. In plaats van een TV scherm wil het bestuur een goede beamer aanschaffen. Het bestuur vindt dat de verenigingsstand wat meer uitstraling verdient en gaat samen met de werkgroep PR&Communicatie een plan uitwerken. De boeken- en informatiestand blijft daarbij uiteraard intact.
Het organiseren van evenementen neemt een belangrijk deel van de werkzaamheden van het bestuur in. Het bestuur overweegt om een werkgroep Evenementen in te stellen omdat er zoveel werk aan zit om een en ander voor elkaar te krijgen. Tot op heden heeft Nicolien deze taak voortreffelijk op zich genomen, echter het blijkt voor één persoon nauwelijks te doen. Vandaar dit initiatief. Tevens een oproep om de vacature in het bestuur op te vullen door iemand (liefst een vrouw) die Nicolien wil opvolgen. Zij stopt in maart omdat haar termijn afloopt. Meer info? MAIL de voorzitter.
De stichting Meyjes heeft €3000,- beschikbaar gesteld aan de vereniging. Een korte brainstorm heeft een vijftal mogelijke bestedingen opgeleverd: het plaatsen van billboards in Leiden waarop historische schepen te zien zijn. Die zouden dan onthuld kunnen worden tijden de Erfgoedmanifestatie en daarna kunnen blijven staan. Een moderne variant is om een app te laten ontwikkelen met AR (Augmented Reality) waardoor het mogelijk wordt om bij het bekijken van historische schepen elementen toe te voegen, die iets vertellen over de geschiedenis of de verhalen die te maken hebben met het verleden van het schip. Het vernieuwen van de LVBHB stand is een andere optie. Een aangepaste Bokkepoot maken speciaal gericht op de Manifestatie in Leiden is ook een mogelijkheid. Een model van een historisch bedrijfsvaartuig op een prominente, verrassende plaats ergens in Nederland uitgebeeld als kunstwerk is weer iets heel anders. Ideeën zijn uiteraard welkom: MAIL. Het leek het bestuur een goed idee om de stichting mee te laten beslissen in de besteding van de gelden
Sinds kort neemt de vereniging deel aan het Maritiem Portal. Dat houdt o.a. in dat de jaargangen van de Bokkepoot digitaal in te zien zijn behalve de laatste (waarschijnlijk 2) jaargangen.
De samenwerking met de opmaker van de Bokkepoot Hans Boshuyer stopt per 1 januari. Het bestuur neemt op gepaste wijze afscheid van Hans. Er wordt gezocht naar een opvolger; de actie ligt bij de redactie van de Bokkepoot.
Het optimaliseren van het BHS heeft prioriteit binnen het bestuur. Het meer toegankelijk maken voor de leden en de koppeling met het RVEN is daarin bepalend, immers onze schepen dienen gezien en gevonden te kunnen worden. De overgang naar BHS 2.0 gaat niet zonder slag of stoot. Het is meer dan een vrijwilliger of het bestuur alleen kan verwezenlijken. Er zijn diverse opties voor het updaten van het huidige BHS die op dit moment uitgewerkt worden.
De vereniging is in 2018 present op de komende Hiswa, Boot Holland en de EOC Traditionele schepenbeurs.
Het bestuur vergadert weer op zondag 17 december a.s
Opmerkingen kunt u HIER kwijt.

Rob Slangen
notulist van het bestuur

N.B. de goedgekeurde notulen van de vorige vergaderingen zijn voor leden in te zien op deze website.