De geplande AV op 14 maart 2020 wordt uitgesteld ivm de corona-virus situatie.

Na ampel beraad heeft het bestuur vandaag (11 maart 2020) besloten dat de Algemene ledenvergadering (AV) op zaterdag 14 maart in de “Linielanding” te Nieuwegein wordt uitgesteld.

De reden is de situatie rond het coronavirus. We volgen hierbij het beslissingsprotocol van het (bestuurlijk) afwegingskader van de Rijksoverheid.

Nadere berichten over wanneer de AV wel wordt gehouden volgen zodra daar duidelijkheid over gegeven kan worden.

Namens het bestuur,
Rolf van de Mark
Voorzitter LVBHB