Volgens Rijkswaterstaat is AIS niet nodig voor pleziervaartuigen korter dan 20 meter ook als ze wel een CBB/CvO moeten hebben.
Onlangs vroeg de Stichting Y811 uit Den Helder of hun twee historische ex-marine slepers een AIS moeten hebben. De schepen worden gebruikt als pleziervaartuig en niet om te slepen.
Rijkswaterstaat antwoordde als volgt:
HIER het antwoord (JPEG, 88 kB)
Of de schepen moeten worden uitgerust is niet meteen een compleet antwoord te geven. Overigens geldt het antwoord voor beide schepen identiek, of deze nu door stoom of door gasolie worden aangedreven.
Als deze schepen langer zijn dan 20 m en op de wateren vallend onder het Binnenvaart Politie Reglement of het Rijnvaart Politie Reglement worden ingezet dan dienen zij te zijn uitgerust met een inland AIS (=IMO class A AIS met enkele aanvullende specifieke berichten). Als ze korter zijn dan 20 m én niet meer bedrijfsmatig worden ingezet of niet varen met meer dan 12 betalende passagiers geldt er geen AIS verplichting. De waterverplaatsing waardoor men wel een CVO dient te hebben is hier niet bepalend voor de AIS verplichting.
Ofwel: pleziervaartuig en korter dan 20 meter: geen AIS verplichting zelfs als het schip wel CBB/CVO plichtig is doordat het onderwater blokvolume 100 m3 of meer is.
Andere experts geven aan, dat volgens het BPR artikel 4.07 er geen uitzondering voor de AIS plicht wordt gemaakt voor pleziervaart onder de 20 meter die wel CBB/CvO plichtig zijn. Dit geeft maar weer eens aan hoe verwarrend de regelgeving is.
Voor wie denkt zelf deze Gordiaanse knoop te kunnen ontwarren HIER vindt u artikel 4.07 (PDF, 61 kb).
Wordt vervolgd …