Twee onvolkomenheden bij het zoeken in de database met scheepsmetingen zijn recent opgelost en er is nog een functionaliteit toegevoegd.

Buitenlandse metingen

Het eerste probleem waar gebruikers soms tegenaan lopen is de buitenlandse meting. Een aantal schepen is bijvoorbeeld in België hermeten. In het gegevens overzicht staat dan, dat er een volgende (Belgische) meting is gevonden, maar daar kun je uiteraard niet op doorklikken. Dan loopt het spoor dood.
Jan Sepp heeft nu een aanpassing gemaakt in het zoekprogramma, zodat gekeken wordt of er in de database een Nederlandse meting is, die ook aan die buitenlandse meting refereert. Zo kunt u het spoor weer oppakken.

Geen volgende meting

Een vergelijkbaar probleem is het ontbreken van een volgende meting. Dat komt regelmatig voor bij de oudste metingen. De hermeting is dan niet in de ligger bijgeschreven en ook hier loopt het spoor dood. Wel refereert de betreffende hermeting vaak aan de oude (vorige) meting.
Jan heeft nu een functionaliteit ingebouwd, die even checkt of er inderdaad bij een andere (Nederlandse) scheepsmeting gerefereerd wordt aan de meting onder beschouwing. Zo wordt ook dat spoor weer opgepakt.

Voorbeelden

Voor een voorbeeld van de buitenlandse meting klik HIER met de volgende uitleg:
D1570N refereert aan een volgende meting GD5525B, ofwel een meting ingeschreven in Gent (Gand) en dat ligt in België. Die meting komt ook voor als vorige meting bij R2366N. Saillant detail: bij de waterverplaatsing van R2366N is een tikfout gemaakt: dat moet zijn 251,443 ton. Even wachten tot versie 16 en dan is dat probleem ook verholpen.

In het overzicht van meting D1570N staat bovenstaande tekst, verwijzend naar meting R2366N die op de Gentse meting volgt.

Voor een voorbeeld van de Nederlandse continuïteit klik HIER met de volgende uitleg:
In de ligger van Den Bosch staat bij meting Hb32N (meting 32 van district ‘s-Hertogenbosch) geen volgende meting. Hier loopt het spoor even dood. Er staat ook geen brandmerk bij om verder te zoeken. De nieuwe functionaliteit vindt meting A9464N, waar terug wordt verwezen naar Hb32N en zo is het spoor weer open!

In het overzicht van meting Hb32N staat bovenstaande tekst verwijzend naar meting A9464N.

Extra functionaliteit

Het zoekprogramma kan nu ook  kijken of het schip nog bestaat en geeft dan de mogelijkheid naar de schepengallerij te gaan.

En verder

Meer tips en truuks? HIER vindt u ze voor het zoeken in de database LSD.
Momenteel is versie 15 van de database beschikbaar. Wat dat inhoudt vindt u HIER.
Kijk ook eens bij Kennis en ervaring/Geschiedenis voor meer informatie over het ontrafelen van scheepsgeschiedenissen.
Mocht u dieper in de geschiedenis van uw schip willen duiken dan komt dit boekje misschien van pas. Ook verkrijgbaar in de Verenigingsstand.