De geschiedenis van ons varend erfgoed is uit de archieven te halen. Dat vraagt wat kennis en kunde.
Ik wil daar bij voldoende belangstelling een workshop voor opzetten.
Wie interesse heeft in een dergelijke workshop in het voorjaar van 2014 moet dat (voorlopig zonder verplichtingen) even laten weten.
Plaats, tijd, programma en kosten worden nog bekend gemaakt.
Achtergrond
De digitalisering van de liggers loopt als een trein en nadert het eindstation: alle scheepsmetingen tussen 1899 en 1989 digitaal beschikbaar in de database LSD.
In de afgelopen jaren hebben meer dan 50 vrijwilligers van binnen en buiten de LVBHB hun steentje bijgedragen.
In de loop van het project, vanaf eind 2009, is de belangstelling voor die gegevens aangewakkerd. LSD (database liggers Scheepsmetingsdienst) is een van de meest bezochte onderdelen van de LVBHB website.
Die scheepsmetingen zijn vaak een beginpunt voor het onderzoek naar de geschiedenis van een schip en haar eigenaren, de werf, de aanpassingen aan het schip en het vaargebied en vracht.
Door de geschiedenis van het schip te documenteren is het ook makkelijker om het Waardestellend Kader in te vullen of het Bestand Historische Schepen aan te vullen.
Ik heb een groot aantal mensen op weg geholpen en ook zelf veel archiefonderzoek gedaan. Ik wil deze opgedane kennis graag met belangstellenden delen.
De bedoeling is een praktijk gerichte workshop te houden. Aan bod komen: wat wil je weten, waar moet je zoeken, wat kun je vinden, hoe breng je het gevondene met elkaar in verband. Het opzetten van een workshop vraagt veel tijd en inspanning. Dat is alleen effectief als er voldoende belangstelling is.
Laat me weten of je belangstelling voor een dergelijke workshop hebt via een mailtje.