Criteria RVEN

schouwcieHet Register Varend Erfgoed Nederland, RVEN (voorheen NRVM) heeft criteria opgesteld voor de opname in het register. In begin december 2014 heeft het Algemeen Bestuur van de FVEN (voorheen FONV) en het bestuur van de LVBHB de nieuwe criteria goedgekeurd. De schouwcommissie van de LVBHB toetst de schepen die geschouwd moeten worden volgens deze criteria.

Voor de inschrijving in het RVEN zijn er 3 groepen criteria (klik op de naam van de groep om de criteria te downloaden):
1. Toelatingscriteria: daarin is omschreven welke historische schepen in het register kunnen worden opgenomen.
2. Algemene criteria: voor schepen die behalve registratie in het RVEN  in aanmerking willen komen voor de “varend monument” status
deze criteria zijn voor alle behoudsorganisaties hetzelfde
3. Specifieke criteria voor historische bedrijfsvaartuigen: aanvullende criteria voor deze schepen voor de “varend monument” status.

Als u meer wilt weten gaat uit naar de website van de Federatie Varend Erfgoed Nederland, FVEN (voorheen FONV), de koepel van alle behoudsorganisaties. Of u gaat rechtstreeks naar de website van het RVEN.