De CvO deadline nadert snel! Toch gloort er hoop op een serieuze uitzonderingspositie voor historische schepen!
Na 30 december 2018 moeten schepen langer dan 20 meter een CvO/CBB hebben. Wel wordt er gewerkt aan een apart hoofdstuk op de regelgeving (Hoofdstuk 24) waarmee uitzonderingen voor historische schepen gemaakt kunnen worden.
Momenteel wordt ook onderzocht of historische schepen visueel herkenbaar kunnen worden. Dat zou bijvoorbeeld een wimpel of vlag kunnen zijn zoals voor Varende Monumenten.
Voorwaarde is dat uw schip geregistreerd is in het register van een behoudsorganisatie zoals ons Bestand Historische Schepen (BHS). Dat wordt dan gekoppeld aan het Nationaal Register Mobiel Erfgoed, dat erkend is door het Ministerie van OCW.
De LVBHB is natuurlijk blij met deze ontwikkeling, maar wil de belangstelling onder haar leden peilen.
Het is kort dag!
Vóór komende zaterdag kunt u uw belangstelling tonen. Belangrijk is dat u bereid bent uw schip in het BHS te registeren (als dat nog niet is gebeurd).
Toon uw belangstelling voor deze CvO/CBB wimpel of vlag door een MAIL te sturen naar de webredactie en uw schip te registreren in het BHS.
De webredactie verzamelt alle reacties en geeft dit door aan het bestuur van de LVBHB, die contact op neemt met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.