Verzekeren bij TVM: niet te laag maar ook niet te hoog!  
Voor wie verzekerd is bij TVM en onverhoopt te maken krijgt met totaalverlies (total loss) geldt het volgende in de verzekeringsvoorwaarden:
Is er sprake van totaalverlies?
Bij totaalverlies vergoeden wij het verzekerd bedrag minus de restwaarde. Is de vervangingswaarde minder dan 75% van het verzekerd bedrag? Dan vergoeden wij de vervangingswaarde verminderd met de restwaarde.
Dus: Als het schipte hoog is verzekerd t.o.v. de vervangingswaardehebt u eigenlijk altijd te veel premie betaald; alleen de vervangingswaarde (verminderd met de restwaarde) wordt vergoed indien de vervangingswaarde minder dan 75% van het verzekerd bedrag (minus de restwaarde) is.
Is de vervangingswaarde 75% of meer dan het verzekerd bedrag wordt het verzekerd bedrag uitgekeerd. Zit u dus tussen de 75% en 100% dan zit u “goed” (afgezien van de total loss dan….)
Als de vervangingswaarde meer is dan het verzekerd bedrag (dus meer dan 100%) bent u in feite onderverzekerd: ook niet goed!
Het is dus zaak de vervangingswaarde te kennen en daarop uw verzekerd bedrag af te stemmen. Maar hoe weet u wat de vervangingswaarde is? Dat kan eigenlijk alleen maar door regelmatig (bijvoorbeeld iedere 3 jaar o.i.d.) uw schip te laten taxeren.
Het bestuur is in gesprek met TVM om hier een praktische oplossing voor te vinden.